Наукові публікації доцента О. Є. Стельмах

 • Геряк С.М., Багній Н.І., Корда І.В., Стельмах О.Є., Петренко Н.В. Симптомокомплекс синдрому емоційного вигорання при викладанні клінічних дисциплін іноземним студентам та шляхи його усунення // Медична освіта. – 2017. – № 1. – С. 14 – 18.

 • Петренко Н.В., Добрянська В.Ю., Корда І.В., Багній Н.І., Стельмах О.Є., Куценко В.В. Ефективність антибактеріальної терапії в прегравідарній підготовці жінок групи ризику внутрішньоутробного інфікування // Здоров’я жінки. – 2017. - №10. – С. 24-27.

 • Heryak S. N., Bagniy N.I., ., Stelmakh O. Y., Petrenko N. V., Kuziv I. YaKorda I. V., Dobryanska V. Yu., Bagniy L. V. Complex approach to treatment of subchorionic hematoma in early threatened abortion // International Journal of Medicine and Medical Research. – 2016. – Volume 2, Issue 1. – p. 9–12.

 • Геряк С.М., Стельмах О.Є., Багній Н.І. Особливості застосування гестагенів при невиношуванні вагітності у жінок з ретрохоріальною гематомою // Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України. – 2016. - Випуск 1. – С. 46– 50.

 • Геряк С.М., Багній Н.І., Корда І.В., Стельмах О.Є., Кузів І.Я. Місце та роль самостійної роботи студентів у формуванні особистості майбутнього лікаря // Медична освіта. – 2015. – №1 – С. 526– 527.

 • Геряк С.М., Багній Н.І., Стельмах О.Є., Корда І.В., Кузів І.Я., Петренко Н.В. Інноваційні методи проведення семінарських занять у іноземних студентів при вивченні акушерства та гінекології // Медична освіта. – 2015. – № 1. – С. 25 – 26.

 • Геряк С.М., Петренко Н.В. Багній Н.І., Корда І.В., Стельмах О.Є., Кузів І.Я Особливості перебігу вагітності на фоні неспецифічного аортоартеріїту (хворобі Такаясу. Клінічний випадок) // Медичні аспекти здоров'я жінки. – 2013. - №7. – С. 62 – 65.

 • Геряк С.М., .Багній Н.І., Корда І.В., Стельмах О.Є., Франчук О.А. Прогнозування невиношування вагітності в ранні терміни у жінок з нейроендокринними порушеннями // Вісник наукових досліджень. – 2011. – №2 – С. 86 – 88.

 • Зарічанська Х.В., Ємець Н.О., Стельмах О.Є. Лікування генітального герпесу в жінок репродуктивного віку // Вісник наукових досліджень. –2011. - №2. - С. 102-104.

 • Геряк С.М., Багній Н.І., Корда І.В., Стельмах О.Є., Петренко Н.В. Корекція метаболічних порушень у хворих з ановуляторним синдромом // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – 2011. – С. 153-155.

 • Геряк С.М., Багній Н.І., Корда І.В., Стельмах О.Є., Ревчук Н.В. Формування у іноземних студентів професійно спрямованої компетенції у комунікації // Медична освіта. – 2010. – № .1 – С. 71.

 • Геряк С.М., Багній Н.І., Стельмах О.Є., Корда І.В., Ревчук Н.В. Тестування як основа кредитно-модульного контролю // Медична освіта. – 2010. – № .1 – С. 77.

 • Геряк С.М., Стельмах О.Є., Багній Н.І., Корда І.В., Ревчук Н.В. Сучасний підхід до лікування кандидозних вульвовагінітів у жінок репродуктивного віку // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2010. - №1 – C. 132–134.

 • Геряк С.М., Стельмах О.Є., Багній Н.І., Корда І.В., Ревчук Н.В. Ефективність знеболення у працієнтів з епізіотомними ранами та травмами промежини друк // Збірник наукових праць Асоціації акушерів гінекологів. - 2010. – С. 472 – 474.

 • Геряк С.М., Стельмах О.Є., Багній Н.І., Корда І.В., Особливості застосування мультимедійних технологій на кафедрі акушерства і гінекології для навчання іноземних студентів. Психолого-педагогічні особливості викладання навчальних дисциплін англійською мовою для іноземних студентів з використанням новітніх інформаційних технологій //Збірник праць науково-методичної конференції . – 2010. - С. 55-57.

 • Лимар Л.Є., Маланчук Л.М., Кучма З.М., Лимар Н.А., Стельмах О.Є. Патогенетична терапія розладів функції яєчників на фоні гіперпролактинемії. Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологических наук и практического здравоохранения. // Труды Крымского государственного мед.университета им.С.И.Георгиевского. - 2008, том 144, ч.4. - С. 159-161.

 • Лимар Л.Є., Маланчук Л.М., Франчук А.Ю., Лимар Н.А., Стельмах О.Є. Ефективність фемостону в комплексній терапії преклімактеричних розладів // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. - 2007. - С. 395-398.

 • Лимар Л.Є., Маланчук Л.М., Кучма З.М., Лимар Н.А., Стельмах О.Є. Ефективність Ліндинету 20 у лікуванні та контрацепції при дисменореї на фоні хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту (ХЗШКТ) // Репродуктивне здоров”я. - 2006. - № 6. - С. 78-79.

 • Лимар Л.Є., Маланчук Л.М., Франчук А.Ю., Лимар Н.А., Стельмах О.Є. Корекція гормональних змін при дисфункційних маткових кровотечах (ДМК) у жінок репродуктивного віку з хронічними захворюваннями шлунково-кишкового // Вісник наукових досліджень. - 2006. - №2. - С. 87-89.

 • Хміль С.В., Стельмах О.Є., Багній Н.І., Зарічанська Х.В., Франчук О.А. Ефективність застосування оральних контрацептивів при патології шийки матки // Вісник наукових досліджень – 2003. - № 4. – С. 74 – 76.

 • Хміль С.В., Флєхнер В.М., Багній Н.І., Стельмах О.Є., Котик А.О., Колочун Г.В. Оцінка стану кісткової системи при фіброміомі матки // Вісник наукових досліджень. – 2002. – № 3. – С. 88 – 89.

 • Хміль С.В., Маланчин І.М., Стельмах О.Є. Патологія шийки матки у вагітних групи високого ризику // Вісник наукових досліджень - 2003.- №4. - С. 70-72.

 • Хміль С.В., Стельмах О.Є., Кучма З.М. Ефективність застосування оральних контрацептивів про патології шийки матки // Вісник наукових досліджень. - 2003. - №4. - С. 74-76.

 • Хміль С.В.,Стельмах О.Є. Багній Н.І. Використання паузогесту у жінок з постмено-паузальними порушеннями // Вісник наукових досліджень. - 2003. - №3. - С. 82-84.

 • Хміль С.В., Жиляєв М.І.,Стельмах О.Є. Вплив магніто-лазерної терапії на щільність кісткової тканини у хворих на посткастраційний синдром // Вісник наукових досліджень.- 2003. -№3. - С. 80-82.

 • Франчук А.Ю., Стельмах О.Є. Нові підходи в лікуванні гнійно-запальних захворювань придатків матки // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. - 2001. - С. 627-629.

 • Стельмах О.Є. Вплив ентеросорбції та ехінацеї на показники перекисного окислення ліпідів при гнійно-запальних захворюваннях додатків матки // Вісник наукових досліджень. - 1998. - № 7-8.-С. 71-72.

 • Стельмах О.Є. Стан ендогенної інтоксикації та клітинної ланки імунітету у жінок з гнійно-запальними захворюваннями додатків матки // Вісник наукових досліджень. - 1998. - № 5-6. - С. 82-83.

 • Стельмах О.Є. Застосування ентеросорбентів у жінок з гнійними запальними захворюваннями додатків матки // Вестник проблем биологии и медицины . - 1997. - № 9. - С. 31-33.