Наукова робота

Наукова робота кафедри акушерства та гінекології №2 включає в себе виконання кафедральних та міжкафедральних науково-дослідних робіт, планування та виконання дисертаційних робіт, організацію та участь у проведенні всеукраїнських та міжнародних наукових форумів, підготовку студентських наукових робіт.

Тема міжкафедральної науково-дослідної роботи на 2016 р.-2020 р. «Клініко-патогенетичні аспекти діагностики, лікування та профілактики ускладнень у жінок з порушенням репродуктивної функції та при супутній соматичній екстрагенітальній патології». У сферу наукових інтересів колективу входять також питання остеопорозу i менопаузи, вплив оварiоектомiчного синдрому, видалення матки та раннього клiмаксу на ендокринний статус жінок.

Колектив кафедри постійно вдосконалює свої теоретичні знання беручи участь у численних міжнародних, всеукраїнських та обласних наукових конференціях, висвітлює матеріали власних наукових розробок.

Результати наукових досліджень, отриманих працівниками кафедри публікуються в наукових фахових журналах, висвітлюються на науково- практичних конференціях як обласного значення, так і на Всеукраїнських та з міжнародною участю, які, відповідно до плану МОЗ України організовує, поряд з іншими, і наша кафедра.

Щорічно сьомий рік підряд кафедрою проводиться всеукраїнська науково-практична конференція на тему: “Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику”.


Всеукраїнська науково-практична конференція: “Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику”

Професор Геряк Світлана Миколаївна та професор ЮзькоОлександр Михайлович на пленарному засіданні.

доц. Корда Інна Володимирівна під час виступу на конференції

доц. Багній Наталія Іванівна під час виступу на конференції

Співробітники кафедри проходять стажування у провідних клініках Європи.

у 2016 році Геряк Світлана Миколаївна 9-10 червня в м. Флоренція, Італія проходила стажування preschool “Передчасні пологи”.

Доцент кафедри Петренко Наталія Володимирівна з 4 по 25 жовтня 2014 року проходила стажування в рамках програми міжнародного обміну на базі університету імені Грента МакЮена (м. Едмонтон, Канада)

У 2010 році доц. Корда Інна Володимирівна пройшла стажування м. Зальцбург, Австрія з питань “Охорони матері і дитини”

У 2010 році доц. Корда Інна Володимирівна пройшла стажування м. Зальцбург, Австрія з питань “Охорони матері і дитини”

Доц. Багній Наталія Іванівна у 2012 році пройшла стажування м. Зальцбург, Австрія з питань “Охорони матері і дитини”

Неодноразово співробітники кафедри брали участь у роботі міжнародних з’їздів, пленумів акушерів-гінекологів України, де розглядались актуальні питання репродуктивного здоров’я та перинатології. Професор Геряк Світлана Миколаївна, доц. Корда Інна Володимирівна, доц. Багній Наталія Іванівна взяли участь в роботі ІІІ міждисциплінарного наукового конгресу з міжнародною участю «Актуальні питання інтенсивної терапії та анестезіологічного забезпечення в акушерстві, гінекології та неонатології», 2-3 листопада 2017 р. в м. Київ

Професор Геряк Світлана Миколаївна, доц. Корда Інна Володимирівна, доц. Багній Наталія Іванівна під час конгресу

Професор Геряк Світлана Миколаївна з 18.01 по 20.01.2017 року приймала участь в міжнародній конференції “Specialists interactivity” у Варшаві (Польща).

Професор Геряк Світлана Миколаївна з провідними акушер-гінекологами Європи

Доцент кафедри Корда Інна Володимирівна з 21 по 24 жовтня 2014 року приймала участь у ІІ Міжнародній науковій конференції на тему: «Медична допомога в ситуаціях, які загрожують життю» у Державній вищій школі імені Папи Івана Павла ІІ у м. Бяла Подляска (Польща).

З членами організаційного комітету професором Мальгоржатою Токарською-Родак та професором Анною Шліфірчик, доцент Корда І.В.та Професор Олійник О.В.

24-26 вересня у Вроцлаві відбувся міжнародний конгрес науковців «Перемогти сепсис» (“Pokonać Sepsę”). В Конгресі взяли участь близько тисячі науковців з Європи, серед них - троє представників України, двоє з Тернопільського державного медичного університету: проф. Олійник О.В. та доц. Корда І.В.

Доцент Корда І.В. з одним із найбільш провідних дослідників сепсису професором Золтом Молнаром з Угорщини

Професор Олійник О.В., д.мед.н. Якуб Смехович (Вроцлав), доцент Корда І.В.

Зав. кафедри Геряк Світлана Миколаївна є членом редколегії журналу «Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології», який щорічно з 2009 р. виходить у видавництві «Укрмедкнига» ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського», і внесений до переліку наукових фахових видань України.

Зав. кафедри акушерства та гінекології №2 д.м.н. Геряк С.М. є членом ­спеціалізованої вченої ради з акушерства та гінекології Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського.

За період існування кафедри захищено 4 кандидатські дисертації.

Науковці кафедри постійно використовують новітні інформаційні технології, щоб йти в ногу зі світовими досягненнями науки в галузі репродуктивного здоров’я. Планується впровадження малоінвазивних оперативних втручань, зокрема, маткової хірургії. Перспективи розвитку наукових досліджень спрямовані на покращення репродуктивної функції жінок та зменшення перинатальних втрат.

Сфера наукових інтересів кафедри :

методика введення пологів у пологовому залі сімейного типу,

методика введення патологічних пологів,

ведення вагiтності та пологів у жінок із екстрагенiтальною патологiєю та гестозами.

вплив сорбентiв, антиоксидантiв та iмуномодуляторiв на профiлактику та лiкування пiсляпологових гнiйно-септичних захворювань та запальних процесiв жiночих статевих органiв

питання ендометріозу, зокрема прогресування останнього після пологів та кесаревого розтину

Перспективи роботи кафедри

передбачають рівноцінну реалізацію усіх напрямків роботи:

1. Концентрацію молодих, енергійних науковців, які вже мають певні наукові та практичні досягнення в галузі акушерства та гінекології.

2. Участь працівників кафедри в роботі всеукраїнських та міжнародних форумів, конгресів, з´їздів, в тому числі з доповідями за основними науковими напрацюваннями та публікаціями у фахових періодичних виданнях статей, де висвітлено результати наукової роботи;

3. Поглиблення мотивації студентів спеціальності «Акушерство та гінекологія» на оволодіння обраною професією; виховання професійно вмотивованих потреб студентів в засвоєнні нових знань, умінь, цілісності у їх використанні; стимулювання і вдосконалення знань і вмінь студентів у сфері сучасної медицини (акумуляція інформації з різних джерел, її систематизація, аналіз, збереження і використання); виховання вміння майбутніх фахівців поглиблювати професійні знання і вдосконалювати професійні навички шляхом цілеспрямованої роботи над собою; формування науково-педагогічних умінь і навичок майбутніх фахівців-лікарів.

Відповідальна доц. Корда І.В.