Наукова робота кафедри акушерства та гінекології №2 включає в себе виконання кафедральних та міжкафедральних науково-дослідних робіт, планування та виконання дисертаційних робіт, організацію та участь у проведенні всеукраїнських та міжнародних наукових форумів, підготовку студентських наукових робіт.

Тема міжкафедральної науково-дослідної роботи на 2016 р.-2020 р. «Клініко-патогенетичні аспекти діагностики, лікування та профілактики ускладнень у жінок з порушенням репродуктивної функції та при супутній соматичній екстрагенітальній патології». У сферу наукових інтересів колективу входять також питання остеопорозу i менопаузи, вплив оварiоектомiчного синдрому, видалення матки та раннього клiмаксу на ендокринний статус жінок.

Колектив кафедри постійно вдосконалює свої теоретичні знання беручи участь у численних міжнародних, всеукраїнських та обласних наукових конференціях, висвітлює матеріали власних наукових розробок.

Результати наукових досліджень, отриманих працівниками кафедри публікуються в наукових фахових журналах, висвітлюються на науково- практичних конференціях як обласного значення, так і на Всеукраїнських та з міжнародною участю, які, відповідно до плану МОЗ України організовує, поряд з іншими, і наша кафедра.

Щорічно сьомий рік підряд кафедрою проводиться всеукраїнська науково-практична конференція на тему: “Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику”.

Всеукраїнська науково-практична конференція: “Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику” (2016 рік)

Проф. С.М. Геряк та проф. О.М.Юзько на секційному засіданні всеукраїнської науково-практичної конференції: “Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику” (2016 рік)

доц. І.В.Корда під час виступу на конференції (2016 рік)

доц. Н.І.Багній виступає на конференції (2017 рік)

Співробітники кафедри проходять стажування у провідних клініках Європи.

Проф. С.М.Геряк на стажуванні preschool “Передчасні пологи” м. Флоренція, Італія (2016 рік)

Доц. Н.В. Петренко з 4 по 25 жовтня 2014 року проходила стажування в рамках програми міжнародного обміну на базі університету імені Грента МакЮена (м. Едмонтон, Канада)

У 2010 році доц. Корда Інна Володимирівна пройшла стажування м. Зальцбург, Австрія з питань “Охорони матері і дитини”

доц. І.В. Корда пройшла стажування “Охорони матері і дитини” м. Зальцбург, Австрія (2010 рік)

Доц. Н.І.Багній пройшла стажування “Охорони матері і дитини” м. Зальцбург, Австрія (2012 рік)

Неодноразово співробітники кафедри брали участь у роботі міжнародних з’їздів, пленумів акушерів-гінекологів України, де розглядались актуальні питання репродуктивного здоров’я та перинатології. Професор Геряк Світлана Миколаївна, доц. Корда Інна Володимирівна, доц. Багній Наталія Іванівна взяли участь в роботі ІІІ міждисциплінарного наукового конгресу з міжнародною участю «Актуальні питання інтенсивної терапії та анестезіологічного забезпечення в акушерстві, гінекології та неонатології», 2-3 листопада 2017 р. в м. Київ

Проф. С.М.Геряк , доц. І.В. Корда , доц. Н.І. Багній під час конгресу (2017 рік)

Професор Геряк Світлана Миколаївна з 18.01 по 20.01.2017 року приймала участь в міжнародній конференції “Specialists interactivity” у Варшаві (Польща).

Проф. С.М.Геряк з провідними акушер-гінекологами Європи (2017 рік)

Доцент кафедри Корда Інна Володимирівна з 21 по 24 жовтня 2014 року приймала участь у ІІ Міжнародній науковій конференції на тему: «Медична допомога в ситуаціях, які загрожують життю» у Державній вищій школі імені Папи Івана Павла ІІ у м. Бяла Подляска (Польща).

З членами організаційного комітету (зліва на право): проф. Мальгоржатою Токарською-Родак доц. І.В. Корда, проф. Анна Шліфірчик, проф. О.В.Олійник (2014 рік)

24-26 вересня у Вроцлаві відбувся міжнародний конгрес науковців «Перемогти сепсис» (“Pokonać Sepsę”). В Конгресі взяли участь близько тисячі науковців з Європи, серед них - троє представників України, двоє з Тернопільського державного медичного університету: проф. Олійник О.В. та доц. Корда І.В.

Доц. І.В.Корда з одним із найбільш провідних дослідників сепсису професором Золтом Молнаром з Угорщини (2016 рік)

Зліва на право: проф. О.В.Олійник проф. Якуб Смехович, доц. І.В.Корда (2016 рік)

Зав. кафедри Геряк Світлана Миколаївна є членом редколегії журналу «Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології», який щорічно з 2009 р. виходить у видавництві «Укрмедкнига» ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського», і внесений до переліку наукових фахових видань України.

Зав. кафедри акушерства та гінекології №2 д.м.н. Геряк С.М. є членом ­спеціалізованої вченої ради з акушерства та гінекології Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського.

За період існування кафедри захищено 3 кандидатські дисертації.

Науковці кафедри постійно використовують новітні інформаційні технології, щоб йти в ногу зі світовими досягненнями науки в галузі репродуктивного здоров’я. Планується впровадження малоінвазивних оперативних втручань, зокрема, маткової хірургії. Перспективи розвитку наукових досліджень спрямовані на покращення репродуктивної функції жінок та зменшення перинатальних втрат.

Сфера наукових інтересів кафедри :

методика введення пологів у пологовому залі сімейного типу, методика введення патологічних пологів, ведення вагiтності та пологів у жінок із екстрагенiтальною патологiєю та гестозами, вплив сорбентiв, антиоксидантiв та iмуномодуляторiв на профiлактику та лiкування пiсляпологових гнiйно-септичних захворювань та запальних процесiв жiночих статевих органiв, питання ендометріозу, зокрема прогресування останнього після пологів та кесаревого розтину

Перспективи роботи кафедри передбачають рівноцінну реалізацію усіх напрямків роботи:

1. Концентрацію молодих, енергійних науковців, які вже мають певні наукові та практичні досягнення в галузі акушерства та гінекології,

2. Участь працівників кафедри в роботі всеукраїнських та міжнародних форумів, конгресів, з´їздів, в тому числі з доповідями за основними науковими напрацюваннями та публікаціями у фахових періодичних виданнях статей, де висвітлено результати наукової роботи;

3. Поглиблення мотивації студентів спеціальності «Акушерство та гінекологія» на оволодіння обраною професією; виховання професійно вмотивованих потреб студентів в засвоєнні нових знань, умінь, цілісності у їх використанні; стимулювання і вдосконалення знань і вмінь студентів у сфері сучасної медицини (акумуляція інформації з різних джерел, її систематизація, аналіз, збереження і використання); виховання вміння майбутніх фахівців поглиблювати професійні знання і вдосконалювати професійні навички шляхом цілеспрямованої роботи над собою; формування науково-педагогічних умінь і навичок майбутніх фахівців-лікарів.