Наукова робота кафедри акушерства та гінекології №2 включає в себе виконання кафедральних та міжкафедральних науково-дослідних робіт, планування та виконання дисертаційних робіт, організацію та участь у проведенні всеукраїнських та міжнародних наукових форумів, підготовку студентських наукових робіт.

Тема міжкафедральної науково-дослідної роботи на 2021 р.-2026 р. «Оцінка клінічного перебігу, метаболічних та імунних порушень, змін функції органів та систем при внутрішніх захворюваннях за умови коморбідних станів». У сферу наукових інтересів колективу входять також питання остеопорозу i менопаузи, вплив оварiоектомiчного синдрому, видалення матки та раннього клiмаксу на ендокринний статус жінок.

Колектив кафедри постійно вдосконалює свої теоретичні знання беручи участь у численних міжнародних, всеукраїнських та обласних наукових конференціях, висвітлює матеріали власних наукових розробок.

Результати наукових досліджень, отриманих працівниками кафедри публікуються в наукових фахових журналах, висвітлюються на науково-практичних конференціях як обласного значення, так і на Всеукраїнських та з міжнародною участю, які, відповідно до плану МОЗ України організовує, поряд з іншими, і наша кафедра.

Щорічно сьомий рік підряд кафедрою проводиться всеукраїнська науково-практична конференція на тему: “Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику” (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020).

Всеукраїнська науково-практична конференція: “Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику” (2020 рік)

Всеукраїнська науково-практична конференція: “Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику” (2018 рік)

Всеукраїнська науково-практична конференція: “Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику” (2017 рік)

Всеукраїнська науково-практична конференція: “Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику” (2016 рік)

Проф. С.М. Геряк та проф. О.М.Юзько на секційному засіданні всеукраїнської науково-практичної конференції: “Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику” (2016 рік)

Неодноразово співробітники кафедри брали участь у роботі міжнародних з’їздів, пленумів акушерів-гінекологів України, де розглядались актуальні питання репродуктивного здоров’я, перинатології та медичної освіти.

Ас. Л.В. Багній на Саміті "Європейської Асоціації дослідження печінки “EASL NAFLD", Дублін, Ірландія (2022)

Доц. Н.В. Петренко під час виступу на Конференції "Медична симуляція погляд у майбутнє" (2022)

Проф. С.М. Геряк під час виступу на XV зїзді акушерів-гінекологів України (2021)

Доц. Н.В. Петренко під час виступу на Конференції "Медична симуляція поглід у майбутнє" (2021)

Проф. С.М. Геряк під час виступу на пленумі акушерів гінекологів України (2020)

Проф. С.М. Геряк під час виступу на конференції (2020)

Проф. С.М. Геряк під час виступу на конференції (2019)

ас. Багній Л.В. на майстер-класі "Вакуум-екстракція плода" в рамках першого Східно-європейського конгресу акушерів-гінекологів, (2019 рік)

проф. С.М.Геряк під час виступу на конференції (2019 рік)

проф. С.М. Геряк виступає на конференції (2018 рік)

доц. Н.І.Багній виступає на конференції (2017 рік)

Проф. С.М.Геряк , доц. І.В. Корда , доц. Н.І. Багній під час конгресу (2017 рік)

Проф. Золт Молнаром та доц. І.В.Корда на міжнакродному конгресі «Перемогти сепсис» (“Pokonać Sepsę”) (2016 рік)

Міжнародний конгрес науковців «Перемогти сепсис» (“Pokonać Sepsę”) Зліва на право: проф. О.В.Олійник проф. Якуб Смехович, доц. І.В.Корда (2016 рік)

ІІ Міжнародної наукової конференції «Медична допомога в ситуаціях, які загрожують життю» м. Бяла Подляска (Польща) (зліва на право): проф. Мальгоржатою Токарською-Родак доц. І.В. Корда, проф. Анна Шліфірчик, проф. О.В.Олійник )(2014 рік)

Обмін досвідом та стажування на провідних клінічних базах є невідємною частиною професійного розвитку кожного викладача. Співробітники кафедри проходять стажування у провідних клініках та навчальних закладах Європи, США та Канади.

21 - 27 жовтня 2019 року (доц. Корда І.В.) започаткування міжнародної співпраці та обміном досвіду між клініцистами України та лікарями Бремен-Мітте (Бремен-Мітте (Норд Клінік Альянс), Німеччина.

30 травня - 2 червня 2018 року (доц. Н.В. Петренко) вивчення досвіду проведення ОСКІ в Tbilisi State Medical University (Тбіліський державний медичний університет), Tbilisi, Georgia (Тбілісі, Грузія).

15-19 січня 2018 року (доц. Н.В. Петренко) стажування по програмі "Teach of Teachers Course in Simulation Based Training" в University Centre for Simulation In Medical Training "Nicolae Testemitanu "State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova" (Університетський центр симуляційного навчання в медицині Державного університету медицини та фармакології імені Ніколая Тестеміцану) Kishneu, Moldova (Кишинів, Молдова).

24-27 жовтня 2017 року (доц. Н.В. Петренко) стажування в University Centre for Simulation In Medical Training "Nicolae Testemitanu "State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova" (Університетський центр симуляційного навчання в медицины Державного університету медицини та фармакології імені Ніколая Тестеміцану) Kishneu, Moldova (Кишинів, Молдова).

11-17 червня 2017 (ас. Багній Л.В.) «Maternal and Infant Health» (Перинатальна охорона плода), Salzburg Columbia University Seminar, Austria (Зальцбург, Австрія).

18-20.01.2017 року (проф. Геряк С.М) майстер клас по пренатальній діагностці EBCOG, м. Париж, Франція 2016 рік (проф. Геряк С.М) preschool “Передчасні пологи” м. Флоренція, Італія,

8 травня-4 червня 2016 року (доц. Н.В. Петренко) стажування за програмою міжнародного обміну в Saskatchewan Polytechnic (Саскачеванській політехніці) Saskatoon, Saskatchewan, Canada (Cаскатун, Саскачеван, Канада).

4-25 жовтня 2014 року (доц. Н.В. Петренко) стажування за програмою міжнародного обміну в MacEwan University (університеті імені Грента МакЮена) Edmonton, Alberta, Canada (Едмонтон, Альберта, Канада).

2013 (доц. Петренко Н.В.) «Maternal and Infant Health» (Перинатальна охорона плода), Salzburg Columbia University Seminar, Austria (Зальцбург, Австрія).

2012 ( доц. Багінй Н.І.) «Maternal and Infant Health» (Перинатальна охорона плода), Salzburg Columbia University Seminar, Austria (Зальцбург, Австрія).

2010 (доц. Корда І.В.) «Maternal and Infant Health» (Перинатальна охорона плода), Salzburg Columbia University Seminar, Austria (Зальцбург, Австрія).

Доц. І.В. Корда з клінічним директором Бремен-Мітте Dr. М. Аюдогду (2019 рік)

доц. Н.В. Петренко в симуляційному центрі Тбіліського державного медичного університету (2018 рік)

доц. Н.В. Петренко в університетському центрі симуляційного навчання в медицині Державного університету медицини та фармакології імені Ніколая Тестеміцану (2017 рік)

Проф. С.М.Геряк на майстер класі по пренатальній діагностці EBCOG, м. Париж, Франція (2017 рік)


ас. Л.В. Багній та Richard Polin під час стажування "Перинатальна охорона плода" м. Зальцбург, Австрія (2017 рік)

доц. Н.В. Петренко в симуляційному центрі Саскачеванської політехніки Саскатун, Саскачеван, Канада (2016 рік)

Проф. С.М.Геряк з провідними акушер-гінекологами Європи на стажуванні preschool “Передчасні пологи” м. Флоренція, Італія (2016 рік)


Доц. Н.В. Петренко в симуляційному центрі університету імені Грента МакЮена, Едмонтон, Альберта, Канада (2014 рік)

Доц. Н.В. Петренко з колегами під час стажування "Перинатальна охорона плода" м. Зальцбург, Австрія (2013 рік)

Доц. Н.І.Багній отримує сертифікат під час стажування "Перинатальна охорона плода" м. Зальцбург, Австрія (2012 рік)

доц. І.В. Корда презентує клінічну ситуацію під час стажування “ "Перинатальна охорона плода" м. Зальцбург, Австрія (2010 рік)

Починаючи з 2012 року доц. Н.В. Петренко в рамках програми співпраці "Healthy woman of Ukraine" («Здоров’я жінок України») з USAID (Агентством США з Міжнародною розвитку) є активним учасником, а з 2014 року - національним тренером з питань контрацепції в рамках програми «Планування сім’ї та репродуктивне здоров’я»,

доц. Н.В. Петренко проводить тренінг (2013) рік

Зав. кафедри Геряк Світлана Миколаївна є членом редколегії журналу «Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології», який щорічно з 2009 р. виходить у видавництві «Укрмедкнига» ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського», і внесений до переліку наукових фахових видань України.

Зав. кафедри акушерства та гінекології №2 д.м.н. Геряк С.М. є членом ­спеціалізованої вченої ради з акушерства та гінекології Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського.

За період існування кафедри захищено 4 кандидатські дисертації.

Науковці кафедри постійно використовують новітні інформаційні технології, щоб йти в ногу зі світовими досягненнями науки в галузі репродуктивного здоров’я. Планується впровадження малоінвазивних оперативних втручань, зокрема, маткової хірургії. Перспективи розвитку наукових досліджень спрямовані на покращення репродуктивної функції жінок та зменшення перинатальних втрат.

Сфера наукових інтересів кафедри :

методика введення пологів у пологовому залі сімейного типу, методика введення патологічних пологів, ведення вагiтності та пологів у жінок із екстрагенiтальною патологiєю та гестозами, вплив сорбентiв, антиоксидантiв та iмуномодуляторiв на профiлактику та лiкування пiсляпологових гнiйно-септичних захворювань та запальних процесiв жiночих статевих органiв, питання ендометріозу, зокрема прогресування останнього після пологів та кесаревого розтину

Перспективи роботи кафедри передбачають рівноцінну реалізацію усіх напрямків роботи:

1. Концентрацію молодих, енергійних науковців, які вже мають певні наукові та практичні досягнення в галузі акушерства та гінекології,

2. Участь працівників кафедри в роботі всеукраїнських та міжнародних форумів, конгресів, з´їздів, в тому числі з доповідями за основними науковими напрацюваннями та публікаціями у фахових періодичних виданнях статей, де висвітлено результати наукової роботи;

3. Поглиблення мотивації студентів спеціальності «Акушерство та гінекологія» на оволодіння обраною професією; виховання професійно вмотивованих потреб студентів в засвоєнні нових знань, умінь, цілісності у їх використанні; стимулювання і вдосконалення знань і вмінь студентів у сфері сучасної медицини (акумуляція інформації з різних джерел, її систематизація, аналіз, збереження і використання); виховання вміння майбутніх фахівців поглиблювати професійні знання і вдосконалювати професійні навички шляхом цілеспрямованої роботи над собою; формування науково-педагогічних умінь і навичок майбутніх фахівців-лікарів.