Дисертації, захищені співробітниками кафедри:

 • Петренко Н.В. "Клініко-патогенетичні аспекти діагностики та лікування порушень репродуктивної системи в залежності від функції щитоподібної залози" за спеціальністю 14.00.01 - акушерство та гінекологія (Тернопіль, 2008).

 • Геряк C. М. "Структурно-функціональні порушення в системах забезпечення вагітності та пологів у жінок із субклінічним гіпотиреозом: профілактика, лікування та прогнозування ускладнень" за спеціальністю 14.00.01 - акушерство та гінекологія (Одеса, 2008 ).

 • Корда І.В. “Превентивна терапія гнійно-септичних ускладнень у породіль з факторами ризику після операції кесарського розтину” за спеціальністю 14.00.01 - акушерство та гінекологія (Вінниця, 2001).

 • Багній Н.І. “Профілактика гнійно-септичних ускладнень у породіль з гестаційним пієлонефритом” за спеціальністю 14.00.01 - акушерство та гінекологія (Київ, 1999).

 • Стельмах О.Є. “Клініко-патогенетичні аспекти застосування ентеросорбції та імунекорекції у комплексному лікуванні гнійно-запальних захворювань додатків матки” за спеціальністю 14.00.01 - акушерство та гінекологія (Вінниця, 1999).

 • Геряк C. М. "Корекція порушень гемодинаміки та стану перекисного окислення ліпідів у вагітних із залізодефіцитною анемією" за спеціальністю 14.00.01 - акушерство та гінекологія (Вінниця, 1999).


Дисертації, які виконані під керівництвом проф. С.М. Геряк

  • Гуменна І.Є. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.01 – акушерство та гінекологія. Клініко-патогенетичні особливості порушень центральної, матково-плацентарної гемодинаміки, ендотеаліальної функції та їх корекція у вагітних з артеріальною гіпертензією (Тернопіль, 2019).

  • Жиляєв М.М. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.01 – акушерство та гінекологія. Причини і механізми передчасного розриву плодових оболонок , прогнозування та профілактика передчасних пологів (Тернопіль, 2015).

  • Петруняк Р.І. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.01 – акушерство та гінекологія. Особливості перебігу вагітності і пологів та акушерська тактика у жінок з ожирінням і артеріальною гіпертензією (Тернопіль, 2013).

  • Куценко А.В. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.01 – акушерство та гінекологія. Клініко-патогенетичні особливості перебігу вагітності та пологів і корекція ускладнень у жінок із метаболічним синдромом (Київ. 2012).