1. 0116U003909 «Клініко-патогенетичні аспекти діагностики, лікування та профілактики ускладнень у жінок з порушенням репродуктивної функції та при супутній соматичній екстрагенітальній патології». (2015-2020 рр., керівник проф. С. М. Геряк)