1. 0118U000361 «Оцінка клінічного перебігу, метаболічних та імунних порушень, змін функції органів та систем при внутрішніх захворюваннях за умови коморбідних станів». (2021-2026 рр., керівник проф. С. І. Сміян)