Кафедра акушерства та гінекології № 2 створена 1 червня 2009 року шляхом реорганiзацiї кафедри акушерства та гінекології медичного факультету. Клінічною базою кафедри є Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина».

На кафедрi навчаються студенти IV, V, VІ курсів факультету іноземних студентів, медсестри та бакалаври II, III курсу міжнародної медсестринської школи англiйською мовою, медсестри-бакалаври II та III курсів, а також медсестри магістри дистанційної форми навчання, для чого створенi вiдповiднi методична та матерiальна бази.

Колектив кафедри регулярно проходить курси підвищення кваліфікації, вдосконалює рівень володіння іноземною мовою. Всі викладачів мають сертифікати про володіння іноземною мовою. Проф. С.М. Геряк (2018) Pearson Edexcal Level I Certificate in ESOL International (CEF B 2), доц. Н.І. Багній (2018), доц. І.В. Корда (2018), доц. Петренко Н.В. (2019) доц. Стельмах О.Є. (2019) - Сambridge English Level 1 Certificate in ESOL International First Grade C (Counsil of Europe Level B 2).

Навчально-методична робота проводиться згідно з навчальними планами та чинними програмами ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», у яких із 2012-2013 навчального року передбачено розгляд питань, спрямованих на реалізацію наскрізних програм: «Профілактика ВІЛ-інфікування, передачі ВІЛ від матері до дитини, діагностика, лікування ВІЛ-інфікованих та соціально-психологічна підтримка людей, що живуть з ВІЛ», «Послідовного вивчення основ трансплантології». Всі лекції, які читаються, забезпечені мультимедійними презентаціями.

На кафедрі є можливість презентації сучасних лекцій викладачами завдяки спеціально облаштованої аудиторії.

У 2019-2020 (ІІ семестр), 2020-2021 роках, в зв'язку з пандемією СOVID-19 та 2021-2022 (ІІ семестр) в звязку з воєнними діями навчання студентів відбувалося в режимі online.

Доц. Н.І. Багній проводить практичне заняття зі студентам факультету іноземних студентів (2022 рік)

Доц. О.Є. Стельмах проводить практичне заняття online (2020 рік)

Доц. І.В. Корда читає лекцію студентам факультету іноземних студентів (2018 рік)

Навчальні кімнати кафедри повністю забезпечені сучасними акушерськими фантомами де студенти можуть відпрацьовувати практичні навички.

Доц. Н.І. Багній проводить практичне заняття для студентів VI курсу (2018 рік)

доц. Н.В.Петренко проводить практичне заняття для студентів ННІ медсестринства (2014 рік)

У розпорядженні кафедри є навчальна кімната із відеосистемою, яка дає можливість перегляду студентами оперативних втручань під час занять.

Всі робочі навчальні програми та додаткове методичне забезпечення розроблені англійською мовою. Навчальний матеріал, який використовується викладачами на лекціях і практичних заняттях, систематично доповнюється останніми досягненнями, що відповідає вимогам практичної медицини. Навчально-методичні матеріали представлені у методичному кутку кафедри.

Щосеместрово викладачі кафедри приймають активну участь у розробці нових і вдосконаленні методичних розробок та вказівок для студентів і викладачів. Систематично проводиться поновлення інформації, що розташована на Web-порталі університету в розділах «Матеріали для підготовки студентів до лекцій», «Презентації лекцій», «Матеріали для підготовки студентів до практичних занять», найновішою інформацією із використанням великої кількості рисунків, графіків, відеофільмів.

Викладачi широко використовують у навчальному процесi комп’ютерні програми, відеофільми, методичнi розробки, тематичних хворих, ситуацiйнi задачi, тестові завдання за типом «Крок-2». З метою наближення навчального процесу до практики розроблено «Стацiонарні карти обстеження вагітної, породіллі та гiнекологiчної хворої».

У відповідності до затверджених МОЗ України Галузевих стандартів вищої освіти на кафедрі створено перелік засвоєння практичних навичок студентів усіх спеціальностей, які внесено у лінії практичних навичок (матрикули).

Доц. Н.В. Петренко проводить тренінг "Вакуум-екстракція плода" (2020 рік)

Доц. Н.І. Багній проводить тренінг "Вакуум-екстракція плода" (2020 рік)

доц. Н.В. Петренко проводить майстер-клас "Дистоція плечиків" для лікарів перинатального центру (2018 рік)

доц. Н.В. Петренко проводить тренінг "Акушерські кровотечі"у симуляційному центрі (2017 рік)

Для кращого засвоєння та здачі практичних навичок із студентами відповідні теми занять проводяться у симуляційному центрі, що дозволяє якісно проконтролювати кінцевий рівень оволодіння студентами необхідних практичних навичок, а також відображає ефективність роботи викладачів кафедри на практичному занятті.

Відпрацювання симуляційного сценарію "Алгоритм надання допомоги при нормальних пологах. (Робота в команді )" (2019 рік)

Студенти відпрацьовують техніку накладання акушерських щипців в симуляційному центрі (2018 рік)

доц. Н.В. Петренко проводить заняття в симуляційному центрі (2017 рік)

Починаючи з 2019 року практичну частину іспиту студенти складали в форматі ОСКІ (обєктивний структурований практичний іспит)

У 2018-2019 навчальному році практичну частину іспиту студенти 5 курсу склали в форматі ОСКІ. В 2021 році, в зв'язку з послабленням карантинних заходів, студенти 6 курсу вперше складали практично-орієнтований державний іспит в форматі ОСКІ. В 2021-2022 навчальному році в зв'язку з воєнними діями студенти складали усну частину іспиту online

Доц. Н.В.Петренко, доц. Стельмах О.Є, доц. Корда І.В. приймають усну частину іспиту у студентів 5 курсу (2022 рік)

Проф. С.М. Геряк приймає ОСКІ (2021 рік)

Доц. Б.О. Ониськів приймає ОСКІ (2021 рік)

Доц. І.В. Корда приймає ОСКІ (2021 рік)

Доц. Н.В. Петренко приймає ОСКІ (2021 рік)

Щорічно викладачі кафедри є активними учасниками спільного канадсько-українського курсу «Global Health», який проводиться в рамках співпраці ТДМУ та Університету МакЮена (Едмонтон, Канада)

Учасники курсу "Global Health", який у 2020 році проходив online (2020 рік)

доц. Петренко Н.В. приймає участь у дискусії (2019 рік)

У 2018 році проф. Геряк отримала медаль “ Трудова слава” ІІ ступеня міжнародної академії рейтингових технологій і соціологій «Золота фортуна» національної академії наук України. В 2019 році цей курс проходив дистанційно в звязкуц з пандемією COVID 19

проф. С.М. Геряк з нагородою (2018 рік)

Для належного навчання студентів кафедра забезпечена необхідною кількістю монографій, підручників і посібників.

Викладачі кафедри є авторами та співавторами 7 підручників, 2 монографій та 4 навчальних посібників, які використовуються у навчальному процесі ВН(Ф)МЗ України 1-4 рівнів акредитації.

Навчально-методичні матеріали, співавторами яких є працівники кафедри

2022 рік

2021 рік

2019 рік

2016-2020 рік

2015 рік

2006 рік