Монографії, патенти

ПАТЕНТИ

1. Метод корекції імунних порушень у вагітних з залізодефіцитною анемією природнім імуномодулятором імуналом / Хміль С.В., Маланчук Л.М. - Свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію №151 від 31.12.1997р.

2. Метод корекції порушень пероксидації і залізодефіциту у вагіт-них синтетичним антиоксидантом емоксипіном / Франчук А.Ю., Швед М.І., Рибалко В.Г. - Свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію №150 від 31.12.1997р.

3. Методика диференці-йованого лікування кардіогемодинамічних порушень у вагітних із залізодефіцитною ане-мією / Франчук А.Ю., Стебло П.Й., Беднягіна Л.П. - Свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію №149 від 31.12.1997р.

4. Методика диференці-йованого лікування кардіогемодинамічних порушень у вагітних жінок із залізодефі-цитною анемією / Хміль С.В., Франчук А.Ю., Швед М.І.. - Інформаційний лист № 6 -1999.-2с.

5. Метод корекції пору-шень пероксидації у вагітних жінок із залізодефіцитною ане-мією синтетичним антиоксидантом емоксипіном / Хміль С.В., Франчук А.Ю., Стебло П.Й.. - Інформаційний лист № 7 -1999.-2 с.

6. “Метод корекції імунних порушень у вагітних із субклінічним гіпотиреозом Корвітином”/Швед М.І. - Інформаційний лист № 46. - 2005. - 3 с.

7. “Метод корекції порушень пероксид-дації у вагітних із субклінічним гіпоти-реозом йодвмісним препаратом Йодомарин-200” / Швед М. І., Якимчук В. Д.- Інформаційний лист №109. - 2004. – 3 с.

8. Спосіб лікування вагітних із гіпоксією плоду / Швед М.І.. - патент на винахід UA 81068 МПК А61К 31/79 А61Р 9/14. – № а200603446. Заявлено 30.03.2006. Опубл. 26.11.2007. - Бюл. «Промислова власність» №19.

9. Спосіб лікування вагітних із фетоплацентарною недостатністю / Геряк С.М.. - патент на винахід UA 81066, МПК А61К 31/195 А61Р 37/02. – № а200602957. Заявлено 20.03.2006. Опубл. 26.11.2007. - Бюл. «Промислова власність» №19.

10. Мультимедійний курс лекцій з предмету "Репродуктивне здоров'я та планування сім'ї (українською мовою) / Петренко Н.В. - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 47098 від 10.01.2013 року.

11. Мультимедійний курс лекцій з предмету "Репродуктивне здоров'я та планування сім'ї" (російською мовою) / Петренко Н.В. - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 47097 від 10.01.2013 року.

12. Мультимедійний курс лекцій з предмету "Репродуктивне здоров'я та планування сім'ї " із аудіовідеосупроводом англійською мовою / Петренко Н.В. - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 47047 від 10.01.2013 року.

13. Мультимедійний курс лекцій з предмету "Клінічне медсестринство в акушерстві та гінекології" / Петренко Н.В. - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 47046 від 10.01.2013 року.

14. Мультимедійний курс лекцій з предмету "Клінічне медсестринство в акушерстві та гінекології" (російською мовою) / Петренко Н.В. - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 47099 від 10.01.2013 року.

13. Мультимедійний курс лекцій з предмету "Клінічне медсестринство в акушерстві та гінекології" (англійською мовою) / Петренко Н.В. - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 47096 від 10.01.2013 року.

14. Компютерна програма «Інформаційна система підтримки прийняття рішення (ІСППР) «Вагітність» / Семенець А.В., Жиляєв М.М.. - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 51256 від 16.09.2013 р.
Відповідальна доц. Корда І.В.