Монографії, видані викладачами кафедри:

1. Геряк С.М. Метаболічний синдром і вагітність : монографія / С. М. Геряк, А. В. Куценко, І. В. Куценко. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. - 136 с., іл.

Патенти, отримані викладачами кафедри:

1. Спосіб лікування вагітних із гіпоксією плоду / Швед М.І.. - патент на винахід UA 81068 МПК А61К 31/79 А61Р 9/14. – № а200603446. Заявлено 30.03.2006. Опубл. 26.11.2007. - Бюл. «Промислова власність» №19.

2. Спосіб лікування вагітних із фетоплацентарною недостатністю / Геряк С.М.. - патент на винахід UA 81066, МПК А61К 31/195 А61Р 37/02. – № а200602957. Заявлено 20.03.2006. Опубл. 26.11.2007. - Бюл. «Промислова власність» №19.