Монографії, патенти

МОНОГРАФІЇ

1. Жиляєв М.І.,Корда І.В.,Сопель В.В.,Жиляєв М.М.,Маланчук Л.М.,Бегош Б.М./Неоперативна гінекологія / підручник// Тернопіль: “Укрмедкнига” : Підручники і посібники, 2017. – 400с.

2. Швед М. І., Гудима А.А., Геряк С.М. Екстренна медична допомога /підручник// Тернопіль: “Укрмедкнига”, 2015. – 420с.

3. Проблеми остеопорозу / за ред. проф. Л.Я. Ковальчука. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. - 446 с. (розділ 4.7. Первинний гіпотиреоз).

4. Клінічна ендокринологія в схемах та таблицях / Швед М.І., Пасєчко Н.В., Мартинюк Л.П., Франчук М.М.- Тернопіль: “Укрмедкнига”, 2006. - 344 с. (розділ: Патологія щитоподібної залози; Статеві залози та їх захворювання).

5. Практична гінекологія: Електронна книга / За ред. Олійник. - Тернопіль, 2000.

6. Медсестринство в терапії: Підручник / За ред. проф. М.І. Шведа - Тернопіль: Укрмедкнига. - Видання ІІ. - 2013. – 546с. ( розділ 3.5. Захворювання ендокринної системи й обміну речовин; розділ 3.6. Захворю-вання крові та органів кровотворення)/ Підручник/ Гриф Головного управліньня освіти, науки та інформаційно-аналітич-ного забезпечення МОЗ України (лист № 8.03-15/131 від 24.01.2003 р.)

7. Жиляєв М. І., Олійник А. М., Жиляєв М. М., Олещук О. М., Олійник О. В. Фармакотерапія в акушерстві, анестезіології та гінекології. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2011. – 400 С.

8. Фармакотерапія в акушерстві; Частина ІІ. Алфавітний перелік лікарських засобів…, особливості застосув...). (Посібник)

9. Основи клінічної медицини: Підручник / за ред. М.І. Шведа. - Тернопіль: ТДМУ, 2008. – 796 с. (розділ 12. «Основи медичних знань з акушерства та гінекології») Гриф ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України (лист № 23-01-25/53 від 17.03.2006 р., протокол № 2 від 17.02.2006 р.)

10. Практичне медсестринство - навчальний посібник. - Л. Я. Ковальчук, О. І. Яшан, С. О. Ястремська, С. О. Коноваленко, І. Я. Господарський, О. В. Олійник, Н. І. Багній, В. О. Качор, І. В. Корда, Б. А. Локай, Н. І. Рега, У. С. Слаба,М. В. Турчин, В. Є. Городецький, І. В. Яворська, Н. Б. Галіяш, Т. О. Воронцова, І. В. Кубей,М. І. Кінаш, О. М. Шульгай, Н. В. Ревчук, С. Р. Крутяк, В. В. Максимова, О. М. Прокопів. - Тернопіль, “Укрмедкнига”, 2012. – 432с.

ПАТЕНТИ

1. Метод корекції імунних порушень у вагітних з залізодефіцитною анемією природнім імуномодулятором імуналом / Хміль С.В., Маланчук Л.М. - Свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію №151 від 31.12.1997р.

2. Метод корекції порушень пероксидації і залізодефіциту у вагіт-них синтетичним антиоксидантом емоксипіном / Франчук А.Ю., Швед М.І., Рибалко В.Г. - Свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію №150 від 31.12.1997р.

3. Методика диференці-йованого лікування кардіогемодинамічних порушень у вагітних із залізодефіцитною ане-мією / Франчук А.Ю., Стебло П.Й., Беднягіна Л.П. - Свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію №149 від 31.12.1997р.

4. Методика диференці-йованого лікування кардіогемодинамічних порушень у вагітних жінок із залізодефі-цитною анемією / Хміль С.В., Франчук А.Ю., Швед М.І.. - Інформаційний лист № 6 -1999.-2с.

5. Метод корекції пору-шень пероксидації у вагітних жінок із залізодефіцитною ане-мією синтетичним антиоксидантом емоксипіном / Хміль С.В., Франчук А.Ю., Стебло П.Й.. - Інформаційний лист № 7 -1999.-2 с.

6. “Метод корекції імунних порушень у вагітних із субклінічним гіпотиреозом Корвітином”/Швед М.І. - Інформаційний лист № 46. - 2005. - 3 с.

7. “Метод корекції порушень пероксид-дації у вагітних із субклінічним гіпоти-реозом йодвмісним препаратом Йодомарин-200” / Швед М. І., Якимчук В. Д.- Інформаційний лист №109. - 2004. – 3 с.

8. Спосіб лікування вагітних із гіпоксією плоду / Швед М.І.. - патент на винахід UA 81068 МПК А61К 31/79 А61Р 9/14. – № а200603446. Заявлено 30.03.2006. Опубл. 26.11.2007. - Бюл. «Промислова власність» №19.

9. Спосіб лікування вагітних із фетоплацентарною недостатністю / Геряк С.М.. - патент на винахід UA 81066, МПК А61К 31/195 А61Р 37/02. – № а200602957. Заявлено 20.03.2006. Опубл. 26.11.2007. - Бюл. «Промислова власність» №19.

10. Мультимедійний курс лекцій з предмету "Репродуктивне здоров'я та планування сім'ї (українською мовою) / Петренко Н.В. - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 47098 від 10.01.2013 року.

11. Мультимедійний курс лекцій з предмету "Репродуктивне здоров'я та планування сім'ї" (російською мовою) / Петренко Н.В. - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 47097 від 10.01.2013 року.

12. Мультимедійний курс лекцій з предмету "Репродуктивне здоров'я та планування сім'ї " із аудіовідеосупроводом англійською мовою / Петренко Н.В. - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 47047 від 10.01.2013 року.

13. Мультимедійний курс лекцій з предмету "Клінічне медсестринство в акушерстві та гінекології" / Петренко Н.В. - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 47046 від 10.01.2013 року.

14. Мультимедійний курс лекцій з предмету "Клінічне медсестринство в акушерстві та гінекології" (російською мовою) / Петренко Н.В. - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 47099 від 10.01.2013 року.

13. Мультимедійний курс лекцій з предмету "Клінічне медсестринство в акушерстві та гінекології" (англійською мовою) / Петренко Н.В. - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 47096 від 10.01.2013 року.

14. Компютерна програма «Інформаційна система підтримки прийняття рішення (ІСППР) «Вагітність» / Семенець А.В., Жиляєв М.М.. - Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 51256 від 16.09.2013 р.
Відповідальна доц. Корда І.В.