Монографії, видані викладачами кафедри:

  • Геряк С.М. Метаболічний синдром і вагітність : монографія / [С. М. Геряк, А. В. Куценко, І. В. Куценко]. - 2016. - Тернопіль : Підручники і посібники. - 136 с.

Патенти, отримані викладачами кафедри:

  • Патент № (19)UA (11) 131460 (13)U (51) МПК (2018.01) A61K 31/00 A61Р 9/12 (2006.01) A61Р 15/04 (2006.01) Україна. Спосіб лікування гіпертензивних розладів під час вагітності і пологів / І.Є. Гуменна , С.М. Геряк, М.І. Швед - Бюл. № 1, 10.01.2019.

  • Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 51256 Україна. Компютерна програма «Інформаційна система підтримки прийняття рішення

  • (ІСППР) «Вагітність» / С.М. Геряк, А.В. Семенець, М.М. Жиляєв - 16.09.2013 р.

  • Патент № а200603446 Україна. Спосіб лікування вагітних із гіпоксією плоду / С.М. Геряк, М.І. Швед - Бюл. «Промислова власність» №19, 26.11.2007.

  • Патент № а200602957 Україна. Спосіб лікування вагітних із фетоплацентарною недостатністю / С.М. Геряк - Бюл. «Промислова власність» №19, 26.11.2007.