Однією з складових якісної підготовки майбутніх фахівців є залучення студентів до науково-дослідної роботи, які в подальшому продовжують навчання в магістратурі, клінічній ординатурі та аспірантурі. Найбільш важливими завданнями в цьому напрямку є створення умов для безперервного взаємозв'язку навчального процесу з проведенням наукових досліджень, підтримка і зростання наукових шкіл, забезпечення найбільш повного використання та розвитку науково-технічного потенціалу університету, участь студентів, магістрантів та аспірантів у наукових дослідженнях на всіх етапах навчання. На кафедрі для цього створені всі умови.

На кафедрі функціонує студентський науковий гурток. Вітчизняні та іноземні студенти приймають активну участь в клінічному розборі пацієнтів з проблем ведення вагітності, пологів у жінок з екстрагенітальною патологією, сімейних пологів, гінекологічних хворих, в показових оперативних втручаннях та проводять наукові дослідження. Результати наукових досліджень доповідають на міжвузівських та міжнародних студентських конференціях, подаються на конкурс наукових робіт.

Тематика засідань гуртка тісно переплітається із науковими напрямками досліджень викладачів кафедри. Щорічно відбувається до 9 засідань, на яких розглядаються питання сучасного акушерства та гінекології.

Обов’язкові теми для обговорення:

1. Особливості ведення жінок із непліддям.

2. Методи лікування та хірургічної корекції.

3. Екстрагенітальна патологія та вагітність.

4. Акушерські кровотечі.

5. Невідкладні стани в акушерстві та гінекології.

6. Передракові захворювання жіночих статевих органів, діагностика та лікування .

На гуртку також розглядається техніка акушерських та гінекологічних операції та питання особливостей реабілітації пацієнток після акушерських та гінекологічних операцій.

Куратор гуртка : доцент Корда Інна Володимирівна.

Староста гуртка ‑ Іванків Лідія-Марія Віталіївна- студентка медичного факультету, VI курсу, 4 групи.

Доц. Н.І.Багінй із студентами під час роботи студентського наукового гуртка в симуляційному центрі (2021 рік)

Online форма заняття зі студентами наукового гуртка проводить доц. І.В. Корда (2021 рік)

Доц. І.В.Корда із клінічним ординатором Сакі-Огах Піс Ізе відпрацюовують навички з невідкладного акушерства (2020 рік)

Доц. І.В. Корда із студентами під час роботи студентського наукового гуртка (2019 рік)

Викладачі кафедр акушерства та гінекології №1 та №2 з студентами науковцями під час ХХІІІ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених (2019 рік)

23-25 квітня 2018 року студентка медичного факультету V курсу, 4 групи Іванків Лідія прийняла участь у XXIІ міжнародному конгресі студентів та молодих вчених та виборола ІІ місце серед студентів.

Студент 6 курсу Кевін Окран вручає доц. І.В. Корді сертифікат вдячностівід Європейської асоціації студентів медиків за 2019-20 роки (2020 рік)

Проректор з наукової роботи, інноваційних та комп’ютерних технологій ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України» проф. Кліщ І.М. нагороджує дипломом ІІ ступеня студентку 6 курсу Мельник Лідію (2019 рік)

Студентка 6 курсу Мельник Лідія під час презентації наукової роботи «Результати тесту Лазаруса за копінг стратегіями у жінок із непліддям» під час ХХІІІ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених (2019 рік)

Іванків Лідія, студентка медичного факультету, V Iкурсу, 4 групи (2018 рік)

24-26 квітня 2017 року студентка медичного факультету V курсу, 22 групи Лабівка Оксана прийняла участь у XXI міжнародному конгресі студентів та молодих вчених та виборола І місце серед студентів.

23-24 квітня 2015 року на базі Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова пройшов ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з акушерства та гінекології. Наші студенти у ІІ етапі олімпіади здобули третє місце серед учасників.

Студентка Багній Ліна отримує  диплом ІІІ ступеня

Студентка Багній Ліна отримує диплом ІІІ ступеня (2015 рік)

Адеоє Олувайомі Лідія (6 курс, 29 група), Геряк Вікторія Юріївна (5 курс, 22 група), Добрянський Тарас Олегович (5 курс, 18 група) приймали участь у XVIIІ міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених 22-24 квітня 2014 року(Тернопіль) .

Умеанаедобе Чідубем, Адам Файсал (6 курс, 28 група факультет іноземних студентів) нагороджені дипломом ІІ ступеня за усну доповідь: ABO and RhD blood groups and pregnancy induced hypertension: A retrospective cohort study на XVII міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених 22-24 квітня 2013 року(Тернопіль) .

Адеоє Олувайомі Лідія (5 курс, 29 група), Пицюк Юлія Володимирівна (6 курс, 1 група), Геряк Вікторія Юріївна (4 курс, 22 група), Добрянський Тарас Олегович (4 курс, 18 група) приймали участь у XVII міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених 22-24 квітня 2013 року(Тернопіль).

Пицюк Юлія Володимирівна(5 курс, 1 група, медичний факультет) , Рамазанова Шахрізад Гаюалівна (6 курс, 29 група, факультет іноземних студентів) 23-25 квітня 2012 року приймали участь у ХVI Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених(Тернопіль) .

Кахуіка Скарамоше Ліліан (6 курс, 25 група , факультет іноземних студентів) 27-29 квітня 2011 року приймала участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції „ ХV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених”(Тернопіль) .

Кахуіка Скарамоше Ліліан (5 курс, 25 група , факультет іноземних студентів) 13-15 квітня 2010 року приймала участь в 15-у Міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених (Тернопіль) та отримала Диплом 2-го ступеня.

Студенти наукового гуртка з викладачами кафедри (2017 рік)

доц. І.В.Корда під час засідання студенського наукового гуртка (2016 рік)

Відпрацювання практичних навичок під керівництвом доц. Н.І.Багній, доц. І.В.Корди (2018 рік)

доц. І.В.Корда зі студентами гуртківцями (2018 рік)