Однією з складових якісної підготовки майбутніх фахівців є залучення студентів до науково-дослідної роботи, які в подальшому продовжують навчання в магістратурі, клінічній ординатурі та аспірантурі. Найбільш важливими завданнями в цьому напрямку є створення умов для безперервного взаємозв'язку навчального процесу з проведенням наукових досліджень, підтримка і зростання наукових шкіл, забезпечення найбільш повного використання та розвитку науково-технічного потенціалу університету, участь студентів, магістрантів та аспірантів у наукових дослідженнях на всіх етапах навчання. На кафедрі для цього створені всі умови.

На кафедрі функціонує студентський науковий гурток. Вітчизняні та іноземні студенти приймають активну участь в клінічному розборі пацієнтів з проблем ведення вагітності, пологів у жінок з екстрагенітальною патологією, сімейних пологів, гінекологічних хворих, в показових оперативних втручаннях та проводять наукові дослідження. Результати наукових досліджень доповідають на міжвузівських та міжнародних студентських конференціях, подаються на конкурс наукових робіт.

Тематика засідань гуртка тісно переплітається із науковими напрямками досліджень викладачів кафедри. Щорічно відбувається до 9 засідань, на яких розглядаються питання сучасного акушерства та гінекології.

Обов’язкові теми для обговорення:

1. Особливості ведення жінок із непліддям.

2. Методи лікування та хірургічної корекції.

3. Екстрагенітальна патологія та вагітність.

4. Акушерські кровотечі.

5. Невідкладні стани в акушерстві та гінекології.

6. Передракові захворювання жіночих статевих органів, діагностика та лікування .

На гуртку також розглядається техніка акушерських та гінекологічних операції та питання особливостей реабілітації пацієнток після акушерських та гінекологічних операцій.

Куратор гуртка : доцент Корда Інна Володимирівна.

Доц. Н.І.Багінй із студентами під час роботи студентського наукового гуртка в симуляційному центрі (2022 рік)

Online форма заняття зі студентами наукового гуртка проводить доц. І.В. Корда (2021 рік)

Доц. І.В.Корда із клінічним ординатором Сакі-Огах Піс Ізе відпрацюовують навички з невідкладного акушерства (2020 рік)

Доц. І.В. Корда із студентами під час роботи студентського наукового гуртка (2019 рік)

Відпрацювання практичних навичок під керівництвом доц. Н.І.Багній, доц. І.В.Корди (2018 рік)

доц. І.В.Корда зі студентами гуртківцями (2018 рік)

Студенти наукового гуртка з викладачами кафедри (2017 рік)

доц. І.В.Корда під час засідання студенського наукового гуртка (2016 рік)

  • 13-15 квітня 2022 року XXVI Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених (м. Тернопіль), Расевич Лілія (медичний факультет, V курс 4 група) отримала диплом ІІ ступеня .

  • 23-25 квітня 2018 року XXIІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених (м. Тернопіль), Іванків Лідія (медичний факультет, V курс 29 група) отримала диплом ІІ ступеня .

  • 4-26 квітня 2017 року XXI Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених (м. Тернопіль), Лабівка Оксана (медичний факультет, V курс 6 група) отримала диплом І ступеня.

  • 22-24 квітня 2014 року XVIIІ Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених (м. Тернопіль), Адеоє Олувайомі Лідія (медичний факультет, 6 курс, 29 група), Геряк Вікторія Юріївна (медичний факультет, 5 курс, 22 група), Добрянський Тарас Олегович (медичний факультет, 5 курс, 18 група)

  • 22-24 квітня 2013 року XVII Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених (м. Тернопіль), Умеанаедобе Чідубем (факультет іноземних студентів, 6 курс, 28 група), Адам Файсал (факультет іноземних студентів, 6 курс, 28 група) отримали дипломом ІІ ступеня.

  • 22-24 квітня 2013 року XVII Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених (м. Тернопіль), Адеоє Олувайомі Лідія (факультет іноземних студентів, 5 курс, 29 група), Пицюк Юлія Володимирівна (медичний факультет, 6 курс, 1 група), Геряк Вікторія Юріївна (медичний факультет, 4 курс, 22 група), Добрянський Тарас Олегович (медичний факультет, 4 курс, 18 група)

  • 25-27 квітня 2012 року ХVI Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених (м. Тернопіль), Пицюк Юлія Володимирівна (5 курс, 1 група), Рамазанова Шахрізад Гаюалівна (факультет іноземних студентів, 6 курс, 29 група).

  • 27-29 квітня 2011 року ХV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених (м. Тернопіль), Кахуіка Скарамоше Ліліан (факультет іноземних студентів, 6 курс, 25 група)

  • 13-15 квітня 2010 року ХІV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених (м. Тернопіль), Кахуіка Скарамоше Ліліан (факультет іноземних студентів, 5 курс, 25 група) отримала диплом ІІ ступеня.

Студентка 5 курсу Расевич Лілія під час виступу на ХХVI Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених (2022 рік)


Студент 6 курсу Кевін Окран вручає доц. І.В. Корді сертифікат вдячностівід Європейської асоціації студентів медиків за 2019-20 роки (2020 рік)

Проректор з наукової роботи, інноваційних та комп’ютерних технологій ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України» проф. Кліщ І.М. нагороджує дипломом ІІ ступеня студентку 6 курсу Мельник Лідію (2019 рік)

Викладачі кафедр акушерства та гінекології №1 та №2 з студентами науковцями під час ХХІІІ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених (2019 рік)

Студентка 6 курсу Мельник Лідія під час виступу на ХХІІІ Міжнародному медичному конгресі студентів і молодих вчених (2019 рік)

Іванків Лідія, студентка медичного факультету, V Iкурсу, 4 групи (2018 рік)

23-24 квітня 2015 року на базі Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова пройшов ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з акушерства та гінекології. Наші студенти у ІІ етапі олімпіади здобули третє місце серед учасників.

Студентка Багній Ліна отримує  диплом ІІІ ступеня

Студентка Багній Ліна отримує диплом ІІІ ступеня (2015 рік)