ПІДРУЧНИКИ та ПОСІБНИКИ

1. Швед М. І., Гудима А.А., Геряк С.М. Екстренна медична допомога /підручник// Тернопіль: “Укрмедкнига”, 2015. – 420с.

2..Проблеми остеопорозу / за ред. проф. Л.Я. Ковальчука. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. - 446 с. (розділ 4.7. Первинний гіпотиреоз)

.

3. Клінічна ендокринологія в схемах та таблицях / Швед М.І., Пасєчко Н.В., Мартинюк Л.П., Франчук М.М.- Тернопіль: “Укрмедкнига”, 2006. - 344 с. (розділ: Патологія щитоподібної залози; Статеві залози та їх захворювання)

4. Практична гінекологія: Електронна книга / За ред. Олійник. - Тернопіль, 2000.

5. Медсестринство в терапії: Підручник / За ред. проф. М.І. Шведа - Тернопіль: Укрмедкнига. - Видання ІІ. - 2013. – 546с. ( розділ 3.5. Захворювання ендокринної системи й обміну речовин; розділ 3.6. Захворю-вання крові та органів кровотворення).

Підручник/ Гриф Головного управліньня освіти, науки та інформаційно-аналітич-ного забезпечення МОЗ України (лист № 8.03-15/131 від 24.01.2003 р.)

6. Жиляєв М. І., Олійник А. М., Жиляєв М. М., Олещук О. М., Олійник О. В. Фармакотерапія в акушерстві, анестезіології та гінекології. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2011. – 400 С.

(Частина І. розділ А. Фармакотерапія в акушерстві; Частина ІІ. Алфавітний перелік лікарських засобів…, особливості застосув...). (Посібник)

7. Основи клінічної медицини: Підручник / за ред. М.І. Шведа. - Тернопіль: ТДМУ, 2008. – 796 с.

(розділ 12. «Основи медичних знань з акушерства та гінекології»)

Гриф ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України (лист № 23-01-25/53 від 17.03.2006 р., протокол № 2 від 17.02.2006 р.)

8. Практичне медсестринство - навчальний посібник. - Л. Я. Ковальчук, О. І. Яшан, С. О. Ястремська, С. О. Коноваленко, І. Я. Господарський, О. В. Олійник, Н. І. Багній, В. О. Качор, І. В. Корда, Б. А. Локай, Н. І. Рега, У. С. Слаба,М. В. Турчин, В. Є. Городецький, І. В. Яворська, Н. Б. Галіяш, Т. О. Воронцова, І. В. Кубей,М. І. Кінаш, О. М. Шульгай, Н. В. Ревчук, С. Р. Крутяк, В. В. Максимова, О. М. Прокопів. - Тернопіль, “Укрмедкнига”, 2012. – 432с.