Підручники, видані викладачами кафедри:

 1. Екстренна медична допомога /Підручник / Швед М. І., Геряк С.М., Гудима А.А. - Тернопіль: Укрмедкнига. - Видання ІІ. - 2018. – 420с. (Гриф Головного управлін-ня освіти, науки та інформаційно-аналітичного забезпечення МОЗ України)
 2. Неоперативна гінекологія /підручник [М.І. Жиляєв, І.В. Корда, В.В. Сопель, М.М. Жиляєв, Л.М. Маланчук, Б.М. Бегош]. –Тернопіль: Укрмедкнига, 2017. – 400с.
 3. Екстренна медична допомога /підручник [М.І. Швед, А.А. Гудима, С.М. Геряк]. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. – 420 с.
 4. Медсестринство в терапії / Підручник / [За ред. проф. М.І. Шведа]. - Тернопіль: Укрмедкнига. – Видання ІІ. – 2013. – 546с.
 5. Фармакотерапія в акушерстві, анестезіології та гінекології [М.І. Жиляєв, А.М. Олійник, М.М. Жиляєв, О.М. Олещук, О.В. Олійник]. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2011. – 400 с.
 6. Основи клінічної медицини: Підручник / [За ред. М.І. Шведа]. – Тернопіль: ТДМУ, 2008. – 796 с.
 7. Проблеми остеопорозу / [за ред. проф. Л.Я. Ковальчука]. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 446 с.
 8. Практична гінекологія: Електронна книга / [За ред. Н.М. Олійник]. – Тернопіль, 2000.

Посібники, видані викладачами кафедри:

 1. Галіяш Н. Комунікатинві навички в медицині : посіб. / Наталія Галіяш, Наталія Петренко, Наталія Бількевич. - Тернопіль : ТДМУ, 2019. - 132 с.
 2. Emergency medicine (questions and answers) : study guide / [М. І. Shved, S. M. Heryak, L. P. Martynyuk et al.] ; edited by Prof. M. Shved. – Тernopil : ТSMU, 2018. – 344
 3. Ковальчук Л.Я. Практичне медсестринство – навчальний посібник. - Л.Я. Ковальчук, О.І. Яшан, С.О. Ястремська, С.О. Коноваленко, І.Я. Господарський, О.В. Олійник, Н.І. Багній, В.О. Качор, І.В. Корда, Б.А. Локай, Н.І. Рега, У.С. Слаба, М.В. Турчин, В.Є. Городецький, І.В. Яворська, Н.Б. Галіяш, Т.О. Воронцова, І.В. Кубей, М.І. Кінаш, О.М. Шульгай, Н.В. Ревчук, С.Р. Крутяк, В.В. Максимова, О.М. Прокопів. – Тернопіль, “Укрмедкнига”, 2012. – 432с.
 4. Швед М.І. Клінічна ендокринологія в схемах та таблицях / М.І. Швед, Н.В. Пасєчко, Л.П. Мартинюк, М.М. Франчук. – Тернопіль: “Укрмедкнига”, 2006. – 344 с.