Кафедра акушерства та гінекології №2 факультету іноземних студентів створена в червні 2009 року на базі Тернопільського обласного перинатального центру „Мати і дитина”.

Лікувальна робота на кафедрі ведеться на базі державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» та національного проекту « Нове життя - нова якість охорони материнства та дитинства». Кафедра акушерства та гінекології №2 функціонує на базі Тернопільського обласного клінічного перинатального центру „Мати і дитина”, де зосереджується найбільш складна акушерська та гінекологічна патологія міста та районів області. Останнім часом відбулась реорганізація клінічної бази кафедри ТОПЦ „Мати і дитина”, який належить до ІІІ рівня надання медичної допомоги та отримав статус закладу «Лікарня, доброзичлива до дитини».

доц. Н.В. Петренко, ас. В.В. Овчарук під час операції кесаревого розтину (2022 рік)

По завершенню партнерських пологів (зліва на право): ас. Л.В Багній та доц. Н.І. Багній (2022).

доц. Багній Н.І., ас. Багній Л.В. під час операції кесаревого розтину (2022)

проф. Геряк С.М. під час операції кесаревого розтину (2022)

Огляд пацієнтки ві післяпологовому періоді (зліва на право): проф. С.М. Геряк доц. Н.В. Петренко, (2021 рік)

Доц. Н.І. Багній та щаслива породілля з новонародженим у пологовій залі (2021)

проф. С.М.Геряк під час операції кесарського розтину (2020 рік)

проф. С.М.Геряк під час операції кесарського розтину (2018 рік)

Обхід у відділенні інтенсивної терапії новонароджених (зліва на право): доц. Н.В. Петренко, Скубенко Н.В., проф. С.М. Геряк (2016 рік)

доц.О.Є. Стельмах під час операції кесаревого розтину (2017 рік)

доц. Н.І.Багній веде пологи (2017 рік)

Співробітники кафедри ведуть лікувальну роботу в родильних відділеннях, екстрагенітальній патології, консервативній гінекології, анестезіології та інтенсивної терапії, проводять консультативний прийом в жіночій консультації перинатального центру. Всі працівники кафедри в 2016 році атестовані на вищу. Викладачами кафедри виконуються складнi акушерськi та гiнекологiчнi операцiї, здiйснюють ургентнi чергування в перинатальному центрі та по санiтарнiй авiацiї області. Регулярно проводяться клiнiчнi та патологоанатомiчнi конференцiї.

Завідувач кафедри проф. С.М. Геряк та викладацький склад кафедри проводять тренінги з лікарями районів по Національних протоколах надання акушерської та гінекологічної допомоги, а також цикли занять з працівниками національної поліції щодо забезпечення безпеки на дорогах, приймають участь у круглих столах ”Репродуктивне здоров’я - впевненість у майбутньому” в рамках всеукраїнського тижня планування сім’ї та збереження репродуктивного здоров’я.

Викладачі розробляють локальні протоколи, приймають участь в клінічних конференціях, рецензують історії пологів, активно впроваджують нові методи лікування та профілактики ускладнень у породіль та гінекологічних хворих.

Працівники кафедри несуть ургентні чергування по області та по перинатальному центру. Всі викладачі кафедри мають вищу кваліфікаційну категорію. Викладачі кафедри повністю виконують лікувальне навантаження.

Впроваджуються в практику науковi досягнення кафедри та новi методи лiкування: фетоплацентарної дисфункції у вагітних, синдрому затримки розвитку плода, попередження прогресування ендометріозу жінок після пологів та кесарського розтину, попередження дистресу плода у жінок із метаболічними розладами, ведення передчасних пологів при тривалому безводному проміжку, попередження передчасного розриву навколо плодової мембрани у жінок із групи ризику по невиношуванню, ведення вагітних із артеріальною гіпертензією на фоні порушень ліпідного обміну залежно від гемодинамічних типів кровообігу, профілактики гнійно-септичних ускладнень у жінок після акушерських операцій, використання протефлазиду у лікуванні запальних захворювань придатків матки, корекція клімактеричних порушень у жінок з доброякісними пухлинами матки, застосування ламінарій у вагітних групи ризику з метою підготовки пологових шляхів до пологів.

Впровадження Лапароскопічних технологій в гінекології (зліва на право): канд. мед. наук А.В. Куценко, С.М. Геряк , А.І. Смерака (2019 рік)

доц. І.В. Корда проводить УЗД (2018 рік)

доц. Н.І. Багній проводить кольпоскопію (2018 рік)

Викладачі кафедри пройшли спеціалізацію по лапароскопії і новітніх технологіях лікування безпліддя (доц. Стельмах О.Є., 2002), кольпоскопії (доц. Багній Н.І., 2010), ультразвуковій діагностиці в акушерстві та гінекології (доц. Корда І.В., 2012), Лапароскопічна техніка в оперативній гінекології (доц. Корда І.В., доц. Петренко Н.В., 2019), Сучасні принципи охорони репродукції людини (доц. Стельмах О.Є., 2019) , Базовий курс гістероскопії (проф. Геряк С.М., доц. Багній Н.І., доц. Корда І.В., доц. Петренко Н.В., 2020).

У перспективі планується виїзні спеціалізовані консультативні прийоми в районах області з метою підвищення рівня надання первинної медичної допомоги. З метою впровадження нових методів діагностики, лікування та профілактики складної акушерсько-гінекологічної патології та невідкладних станів кафедра проводить обласні та міжрайонні науково-практичні конференції із залученням провідних фахівців в окремих галузях акушерства та гінекології.