Вітаємо Вас на сайті

кафедри акушерства та гінекології № 2!

Штат кафедри: 1 професор, 5 доцентів, 1 лаборант

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • "Акушерство та гінекологія";

 • "Репродукція людини. Вищий рівень";

 • "Перинатальний догляд. Вищий рівень";

 • "Репродуктивне здоров'я";

 • "Медсестринство в акушерстві та гінекології";

 • "Аспекти клінічного медсестринства в акушерстві";

 • "Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї"

На кафедрі навчаються студенти:

  • Факультету іноземних студентів;

  • ННІ медсестринства

за спеціальностями:

  • "лікувальна справа", (6 курс);

  • "медицина", (4- 5 курс);

  • "сестринська справа" (2, 3 курс)

за формою навчання:

  • очна;

  • дистанційна.