1. Корда М.М., Шульгай А.Г., Пасяка Н.В., Петренко Н.В., Галіяш Н.Б., Бількевич Н.А. Об’єктивний структурований клінічний іспит як вимір практичної підготовки майбутнього лікаря. - Медична освіта. – 2019. - № 3 (додаток). – С. 19-24
 2. Геряк С.М., Дорянска В.Ю., Добрянський Т.О., Корда І.В., Швед М.І., Петренко Н.В. Електролітні порушення як предиктор розвитку акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних з полапсом мітрального клапана / С.М. Геряк, В.Ю. Дорянска, Т.О. Добрянський, І.В. Корда, М.І. Швед, Н.В. Петренко // Збірник наукових праць акушерів-гінекологів України. – 2019. – С. 11-19
 3. Галіяш Н.Б., Бількевич Н.А. Петренко Н.В. Формування комунікативної компетентності як фундаментальної складової професії лікаря. - Медична освіта,2019, (2), 67-74.
 4. Heryak S., Petrenko N. Treatment of preterm labour in women with chronic infections The Pharma Innovation Journal 2018; Volume: 7; Issue: 7; 2018; Page Number: 338-341
 5. Марущак М.І., Криницька І.Я., Бекус І., Мазур Л.П., Петренко Н.В. Цінність науково-дослідної роботи в університетській підготовці медичних кадрів. - Педагогічна освіта: теорія і практика : Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. Ред.. Лабунець В.М.]. – Вип. 24 (1-2008). – Ч.1. – Камянець-Подільський, 2018. – С. 164-168
 6. С. М. Геряк, Н. І. Багній, Н. В. Петренко Симптомокомплекс синдрому емоційного вигорання при викладанні клінічних дисциплін іноземним студентам та шляхи його усунення Медична освіта. – 2017. - № 1. – С. 14-18.
 7. Геряк С. М., Петренко Н.В., Добрянська В.Ю., Куценко В.В., Корда І.В., Багній Н.І., Стельмах О.Є. Місце антибіотикотерапії (Левоксимеду) в прегравідарній підготовці жінок групи ризику внутрішньоутробного інфікування. «Здоров’я жінки», - № 10. – 2017. – С. 88-92.
 8. С.М. Геряк, Н.В. Петренко, В.Ю. Добрянська, О.А. Якимчук Патогенетичні підходи до лікування передчасних пологів на тлі хронічного вогнища інфекції «Здоров’я жінки», – №3 (119). – 2017. – С. 88-92.
 9. Марущак М.І., Криницька І.Я., Петренко Н.В., Габор Г.Г. Викладання у медичному університеті на засадах лідерства Медична освіта. – 2017. - № 4. – С. 38-41
 10. Криницька І.Я., Марущак М.І., Кліщ І.М. Петренко Н.В. Інновації у медичній освіті: інтегративний підхід до діагностики, лікування та профілактики захворювань Медична освіта . – 2017. - № 4. – С. 34-37
 11. Петренко Н.В., Марущак М.І., Криницька І.Я. Можливості використання стимуляційного навчання для підвищення якості практичної підготовки студентів при вивченні акушерства та гінекології Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України – 2017. - № . – С. 68-72
 12. Геряк С.М., Петренко Н.В., Добрянська В.Ю., Куценко В.В., Ефективність антибактеріальної терапії в прегравідарній підготовці жінок групи ризику розвитку внутрішньоутробного інфікування Здоров'я жінки. – 2017. - № 10. –С. 24 -26
 13. Геряк С.М., Петренко Н.В. Сучасні підходи до вибору антианемічної терапії у дівчаток-підлітків з ювенільними аномальними матковими кровотечами. - Слово о здоровье. – 2017. – № 2 (8). – С. 38-41
 14. Shandarovska Nataliya, Petrenko Nataliia Analysis of the awareness of population about risk factors and methods of colorectal cancer prevention Science and life: Proceedings af articles the international scientific conference/ Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyyiv, 22 December 2017 [Electronic resource] / Editor prof. I.P. Klimov, I.V. Ignatko, V.B. Mantuov. – Electron. Txt. D.. – Czech Republic, Karlovy Vary: Skleneny Mustek. – ISBN 978-80-7534-079-5. – P. 52-56
 15. Heryak S. N., Petrenko N. V., Kuziv I. Ya., Stelmakh O. Y. Complex approach to treatment of subchorionic hematoma in early threatened abortion International journal of medicine and medical research. – 2016. – Vol. 2, Iss. 1. – С. 9-12.
 16. Геряк С.М., Петренко Н.В., Швед М.І., Добрянська В.Ю. Шляхи зниження частоти ускладнень вагітності за допомогою вітамінно-мінерального комплексу «Врачеб. дело» 2016. № 3-4. – С. 101-10
 17. Marushchak M, Krynytska I, Klishch I. Petrenko N The Determination Of Correlation Linkages Between Level Of Reactive Oxygen Species, Contents Of Neutrophiles And Blood Gas Composition In Experimental Acute Lung Injury. - Georgian Med News. 2016 Apr;(253):98-103