Наукові публікації доцента Н. В. Петренко

  • Lyubomirskaya Katerina , Krut Yuriy, Sergeyeva Lyudmila, Khmil Stefan, Lototska Olena, Petrenko Nataliya, Kamyshnyi Alexandr Preterm premature rupture of membranes: prediction of risks in women of Zaporizhzhia region of Ukraine // Pol. Merkur. Lek (Pol. Med. J.). - 2020. - XLVIII/288. - Р. 399-405.

  • Heryak S.M., Petrenko N.V., Dobrianska V.Yu. Prevention of perinatal complications in pregnant women with chronic papillomavirus infection // Polski Merkuriusz Lekarski: Organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. - 2020. - 48 (285). - C. 157-161.

  • Петренко Н.В., Хлівна М.В. Оцінка хірургічного стресу в передопераційний період за методикою LAZARUS // Медсестринство. - 2020. - № 2. - С. 72-76.

  • Бількевич Н.А., Галіяш Н.Б., Петренко Н.В. Сучасні підходи до формування комунікативних компетентностей // Медична освіта. - 2019. - № 3. - С. 52-57.

  • Корда М.М., Шульгай А.Г., Пасяка Н.В., Петренко Н.В., Галіяш Н.Б., Бількевич Н.А. Об’єктивний структурований клінічний іспит як вимір практичної підготовки майбутнього лікаря // Медична освіта. – 2019. - № 3 (додаток). – С. 19-24.

  • Геряк С.М., Дорянска В.Ю., Добрянський Т.О., Корда І.В., Швед М.І., Петренко Н.В. Електролітні порушення як предиктор розвитку акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних з полапсом мітрального клапана // Збірник наукових праць акушерів-гінекологів України. – 2019. – С. 11-19.

  • Галіяш Н.Б., Бількевич Н.А. Петренко Н.В. Формування комунікативної компетентності як фундаментальної складової професії лікаря // Медична освіта. - 2019. - № 2. - С. 67-74.

  • Heryak S.M., Petrenko N.V. Treatment of preterm labour in women with chronic infections // The Pharma Innovation Journal. - 2018. - Volume 7; Issue: 7. - P. 338-341.

  • Марущак М.І., Криницька І.Я., Бекус І., Мазур Л.П., Петренко Н.В. Цінність науково-дослідної роботи в університетській підготовці медичних кадрів // Педагогічна освіта: теорія і практика : Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. Ред.. Лабунець В.М.]. - 2018.– Вип. 24 (1-2008). – Ч.1. – С. 164-168.

  • Геряк С.М., Багній Н.І., Петренко Н. В. Симптомокомплекс синдрому емоційного вигорання при викладанні клінічних дисциплін іноземним студентам та шляхи його усунення // Медична освіта. – 2017. - № 1. – С. 14-18.

  • Геряк С. М., Петренко Н.В., Добрянська В.Ю., Куценко В.В., Корда І.В., Багній Н.І., Стельмах О.Є. Місце антибіотикотерапії (Левоксимеду) в прегравідарній підготовці жінок групи ризику внутрішньоутробного інфікування // «Здоров’я жінки» – 2017. - № 10. – С. 88-92.

  • Геряк С.М., Петренко Н.В., Добрянська В.Ю., Якимчук О.А. Патогенетичні підходи до лікування передчасних пологів на тлі хронічного вогнища інфекції // «Здоров’я жінки». - 2017. - №3 (119). – С. 88-92.

  • Марущак М.І., Криницька І.Я., Петренко Н.В., Габор Г.Г. Викладання у медичному університеті на засадах лідерства // Медична освіта. – 2017. - № 4. – С. 38-41.

  • Криницька І.Я., Марущак М.І., Кліщ І.М. Петренко Н.В. Інновації у медичній освіті: інтегративний підхід до діагностики, лікування та профілактики захворювань // Медична освіта . – 2017. - № 4. – С. 34-37.

  • Петренко Н.В., Марущак М.І., Криницька І.Я. Можливості використання стимуляційного навчання для підвищення якості практичної підготовки студентів при вивченні акушерства та гінекології // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України – 2017. - № 4 . – С. 68-72

  • Геряк С.М., Петренко Н.В., Добрянська В.Ю., Куценко В.В., Ефективність антибактеріальної терапії в прегравідарній підготовці жінок групи ризику розвитку внутрішньоутробного інфікування // Здоров'я жінки. – 2017. - № 10. –С. 24 -26

  • Геряк С.М., Петренко Н.В. Сучасні підходи до вибору антианемічної терапії у дівчаток-підлітків з ювенільними аномальними матковими кровотечами // Слово о здоровье. – 2017. – № 2 (8). – С. 38-41

  • Shandarovska N.V., Petrenko N.V. Analysis of the awareness of population about risk factors and methods of colorectal cancer prevention // Science and life: Proceedings af articles the international scientific conference/ Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyyiv, 22 December 2017 [Electronic resource] / Editor prof. I.P. Klimov, I.V. Ignatko, V.B. Mantuov. – Electron. Txt. D.. – Czech Republic, Karlovy Vary: Skleneny Mustek. – ISBN 978-80-7534-079-5. – P. 52-56

  • Heryak S. N., Petrenko N. V., Kuziv I. Ya., Stelmakh O. Y. Complex approach to treatment of subchorionic hematoma in early threatened abortion // International journal of medicine and medical research. – 2016. – Vol. 2, Iss. 1. – С. 9-12.

  • Геряк С.М., Петренко Н.В., Швед М.І., Добрянська В.Ю. Шляхи зниження частоти ускладнень вагітності за допомогою вітамінно-мінерального комплексу // «Врачеб. дело». - 2016.- № 3-4. – С. 101-10

  • Marushchak M.I., Krynytska I.Ya., Klishch I.M., Petrenko N.V. The Determination Of Correlation Linkages Between Level Of Reactive Oxygen Species, Contents Of Neutrophiles And Blood Gas Composition In Experimental Acute Lung Injury // Georgian Med News.- 2016. - Apr;(253). - P. 98-103.