1. Heryak S., Petrenko N. Treatment of preterm labour in women with chronic infections The Pharma Innovation Journal 2018; Volume: 7; Issue: 7; 2018; Page Number: 338-341

2. Геряк С. М., Петренко Н.В., Добрянська В.Ю., Куценко В.В., Корда І.В., Багній Н.І., Стельмах О.Є. Місце антибіотикотерапії (Левоксимеду) в прегравідарній підготовці жінок групи ризику внутрішньоутробного інфікування. «Здоров’я жінки», - № 10. – 2017. – С. 88-92.

3. С.М. Геряк, Н.В. Петренко, В.Ю. Добрянська, О.А. Якимчук Патогенетичні підходи до лікування передчасних пологів на тлі хронічного вогнища інфекції «Здоров’я жінки», – №3 (119). – 2017. – С. 88-92.

4. Марущак М.І., Криницька І.Я., Петренко Н.В., Габор Г.Г. Викладання у медичному університеті на засадах лідерства Медична освіта. – 2017. - № 4. – С. 38-41

5. Криницька І.Я., Марущак М.І., Кліщ І.М. Петренко Н.В. Інновації у медичній освіті: інтегративний підхід до діагностики, лікування та профілактики захворювань Медична освіта . – 2017. - № 4. – С. 34-37

6. Петренко Н.В., Марущак М.І., Криницька І.Я. Можливості використання стимуляційного навчання для підвищення якості практичної підготовки студентів при вивченні акушерства та гінекології Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України – 2017. - № . – С. 68-72

7. Петренко Н.В. Шандаровська Н.В. Аналіз поширеності злоякісних пухлин та поліпів товстої та прямої кишок у структурі проведених діагностичних процедур країни Мальта Медсестринство. – 2018. – № 2. – С. 77-81

8 Геряк С.М., Петренко Н.В., Добрянська В.Ю., Куценко В.В., Ефективність антибактеріальної терапії в прегравідарній підготовці жінок групи ризику розвитку внутрішньоутробного інфікування Здоровя жінки. – 2017. - № 10. –С. 24 -26

9. Shandarovska Nataliya, Petrenko Nataliia Analysis of the awareness of population about risk factors and methods of colorectal cancer prevention Science and life: Proceedings af articles the international scientific conference/ Czech Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyyiv, 22 December 2017 [Electronic resource] / Editor prof. I.P. Klimov, I.V. Ignatko, V.B. Mantuov. – Electron. Txt. D.. – Czech Republic, Karlovy Vary: Skleneny Mustek. – ISBN 978-80-7534-079-5. – P. 52-56

10. Олійник Н. І., Петренко Н.В. Роль медсестри при роботі з пацієнтками, які втратили вагітність Медсестринство. – 2015. – № 3. –С. 36-38

11. Heryak S. N., Petrenko N. V., Kuziv I. Ya., Stelmakh O. Y. Complex approach to treatment of subchorionic hematoma in early threatened abortion International journal of medicine and medical research. – 2016. – Vol. 2, Iss. 1. – С. 9-12.

12. Геряк С.М., Петренко Н.В., Швед М.І., Добрянська В.Ю. Шляхи зниження частоти ускладнень вагітності за допомогою вітамінно-мінерального комплексу «Врачеб. дело» 2016. № 3-4. – С. 101-107