Петренко Наталія Володимирівна

Освіта:

У 2003 році закінчила Тернопільську державну медичну академію імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю лікувальна справа з відзнакою.

У 2014 році закінчила Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю сестринська справа, бакалавр з відзнакою

У 2018 році закінчила Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю сестринська справа, магістр з відзнакою.

У 2018 році закінчила Тенопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка за спеціальністю Менеджмент, магістр з відзнакою.

Наукова діяльність:

Кандидат медичних наук з 2009 року

у 2008 році захистила кандидатську дисертацію "Клініко-патогенетичні аспекти діагностики та лікування порушень репродуктивної системи в залежності від функції щитоподібної залози" за спеціальністю 14.01.01 акушерство та гінекологія

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента кафедри акушерства та гінекології № 2

У 2018 році захистила магістерську роботу на тему: "Імплементація симуляціного навчання в програму підготовки медичних сестер"

У 2018 році захистила магістерську роботу на тему: "Управління процесом формування навчально-пізнавальної діяльності студентів закладу вищої освіти медичного профілю (наприкладі роботи симуляційного центру)"

2012 стажування по програмі Агентства США з Міжнародною розвитку "Healthy woman of Ukraine" («Здоров’я жінок України») (USAID) по програмі «Планування сім’ї та репродуктивне здоров’я», з 2014 року є національним тренером з питань контрацепції

9-15 червня 2013 року стажувалася по програмі «Maternal and Infant Health» (Перинатальна охорона плода), Salzburg Columbia University Seminar, Austria (Зальцбург, Австрія)

4-25 жовтня 2014 року стажування за програмою міжнародного обміну в MacEwan University (університеті імені Грента МакЮена) Edmonton, Alberta, Canada (Едмонтон, Альберта, Канада)

8 травня-4 червня 2016 року стажування за програмою міжнародного обміну в Saskatchewan Polytechnic (Саскачеванській політехніці) Saskatoon, Saskatchewan, Canada (Cаскатун, Саскачеван, Канада)

24-27 жовтня 2017 стажування в University Centre for Simulation In Medical Training "Nicolae Testemitanu "State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova" (Університетський центр симуляційного навчання в медицины Державного університету медицини та фармакології імені Ніколая Тестеміцану) Kishneu, Moldova (Кишинів, Молдова)

15-19 січня 2018 стажування по програмі "Teach of Teachers Course in Simulation Based Training" в University Centre for Simulation In Medical Training "Nicolae Testemitanu "State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova" (Університетський центр симуляційного навчання в медицині Державного університету медицини та фармакології імені Ніколая Тестеміцану) Kishneu, Moldova (Кишинів, Молдова)

30 травня - 2 червня 2018 вивчення досвіду проведення ОСКІ в Tbilisi State Medical University (Тбіліський державний медичний університет)

Наукові інтереси:

Ендокринна гінекологія, сучасні методи планування сімї, проблеми ВІЛ інфекції

Наукові публікації та рейтинги:

Є автором та співавтор 104 наукових праць та 6 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір

Є науковим керівником 14 магістерських робіт на здобуття наукового ступеня магістр медсестринства