1. Багній Н. І., Геряк С.М., В.Ю. Куценко, В.В. Стельмах О.Є., Корда І.В., Петренко Н.В., Багній Л.В. Фітопрепарати у лікуванні пацієнток із фунукціональними кістами яєчників. Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику» 1-2 березня 2018 року. – 2018. – С. 8-9.

2. Корда І.В., Геряк С.М., Якимчук В.Д., Стельмах О.Є., Багній Л.В., Петренко Н.В. Формування груп ризику зниження оваріального резерву у жінок пізнього репродуктивного віку. Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику» 1-2 березня 2018 року. – 2018. – С. 59-60.

3. Петренко Н.В., Геряк С.М., Мігай О.С., Багній Н.І., Корда І.В. Аналіз поширеності ГРВІ серед вагітних та їх вплив на перебіг гестаційного процесу. Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику» 1-2 березня 2018 року. – 2018. – С. 105-108.

4. Стельмах О.Є., Геряк С.М., Багній Н.І., Корда І.В., Петренко Н.В., Якимчук В.Д., Багній Л.В. Профілактика невиношування ранніх термінів вагітності у жінок з нейроендокринними порушеннями. Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику» 1-2 березня 2018 року. – 2018. – С. 117-119.

5. Симптомокомплекс синдрому емоційного вигорання при викладанні клінічних дисциплін іноземним студентам та шляхи його усунення / С.М. Геряк, Н.І. Багній, І.В. Корда, О.Є. Стельмах, Н.В. Петренко // Медична освіта. – 2017. – № 1. – С. 14-18.

6. Багній Л.В., Багній Н.І., Стельмах О.Є., Корда І.В., Зарічанська Х.В., Альперін Л. Диференційований підхід у лікуванні вузлуватої фіброміоми матки. Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику» 2 березня 2017 року. – 2017. – С. 22-23.

7. Корда І.В., Ніжніченко О.С., Геряк С.М., Стельмах О.Є., Багній Л.В. Взаємозв’язок виявлення патологічних станів шийки матки з проведенням профілактичних онкологічних оглядів. Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику» 2 березня 2017 року. – 2017. – С. 41-43.

8. Ефективність антибактеріальної терапії в прегравідарній підготовці жінок групи ризику внутрішньоутробного інфікування// Геряк С.М., Петренко Н.В., Добрянська В.Ю., Куценко В.В., Корда І.В., Багній Н.І., // Здоров’я жінки», - №10. - 2017

9. Burnout syndrome among faculty who work with international students at clinical department / V. Dobryanska, L. Bahniy, S. Heryak, N. Bahniy, N. Petrenko, O. Stalmakh, I. Korda // Проблемы биологии и медицины. – 2017. – С. 240-241

10. Багній Л.В., Багній Н.І., Стельмах О.Є., Зарічанська Х.В., Корда І.В., Альперін Л. Диференційований підхід у лікуванні вузлуватої фіброміоми матки. Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику» 2 березня 2017 року. – 2017. – С. 22-23.

11. Місце антибіотикотерапії (Левоксимеду) в прегравідарній підготовці жінок групи ризику внутрішньоутробного інфікування/ Петренко Н.В., Добрянська В.Ю., Куценко В.В., Корда І.В., Багній Н.І., Стельмах О.Є.// «Здоров’я жінки». – 2017. – № 10. – С.

12. Лікування передчасних пологів на фоні хронічного вогнища інфекції // С.М. Геряк, В.Ю. Добрянська, І.Г. Базян, Н.В. Петренко, О.С. Збіглей // Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику» 2 березня 2016 року. – 2017. – С. 28-31.

13. Прогнозування ускладнень у вагітних груп високого перинатального ризику / В.Ю. Добрянська, С.М. Геряк, І.В. Куценко, І.В. Корда, Н.В. Петренко, В.М. Хіночик. // Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику» 2 березня 2016 року. – 2017. – С. 36-38.

14. Вплив на перебіг клімактерію негормональних препаратів у жінок з фізіологічною менопаузою / О.Є. Стельмах, Н.І. Багній, І.В. Корда, Н.В. Петренко, Л.В. Багній // Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику» 2 березня 2016 року. – 2017. – С. 74-75.

15. В.Ю. Добрянська, С.М. Геряк, І.В. Куценко, Корда І.В., Н.В. Петренко, В.М. Хіночик. Прогнозування ускладнень у вагітних груп високого перинатального ризику. Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику» 2 березня 2016 року. – 2017. – С. 36-38.

16. Complex approach to treatment of subchorionic hematoma in early threatened abortion / Heryak S. N., Petrenko N. V., Kuziv I. Ya., Stelmakh O. Y., Bagniy N. I., Korda I. V., Dobryanska V. Yu., Bagniy L. V. // International Journal of Medicine and Medical Research. – 2016. – Volume 2, Issue 1. - p. 9–12.

17. Комплексне лікування генітального герпесу у жінок репродуктивного віку / Стельмах О.Є., Геряк С.М., Багній Н.І., Корда І.В., Петренко Н.В. // Здобутки клінічної та експеримепнтальної медицини. – 2016 року.- С.

18. Можливості медикаментозної терапії при блюванні та нудоті вагітних /Н.І. Багній, Л.В.Багній, В.Ю.Добрянська, С.М. Геряк, О.Є.Стельмах, І.В. Корда // Здобутки клінічної та експеримепнтальної медицини. – 2016 року.- С.

19. Добрянська В.Ю.Петренко Н.В., Куценко І.В., Базян І.Г., Багній Н.І., Корда І.В. Профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних груп високого перинатального ризику за допомогою вітамінно-мінерального комплексу. Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України. – 2016. – С.43-45.

20. Комплексне лікування дисплазії шийки матки та піхви на тлі папілома вірусної інфекції/ Хміль С.В.,Корда І.В., Хміль А.С.// Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології – 2015. - № 1. - С.185-191.

21. Проблеми фертильності у жінок старшого репродуктивного віку/ Корда І.В., Хміль С.В., Хміль А.С.// Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології – 2015. - № 2. - С..

22. Геряк С.М., Кузів І.Я., Корда І.В., Стельмах О.Є., Петренко Н.В.,

Фрицька Г.І.Оптимізація лікування затримки внутрішньоутробного росту плода у вагітних груп високого ризику. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Здобутки та перспективи внутрішньої медицини: кардіоваскулярний ризик при коморбідній патології” 20-21 березня 2014 року. – м. Тернопіль. – С. 10-12.

23. Геряк С.М., Петренко Н.В., Корда І.В., Дукмас Н.В. Добрянський Т.О., Олійник Н., Кузів І.Я.,Валері Чарлін Ібідуні Джон-Коле. Алкоголь і потомство. Хто переможе? Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Здобутки та перспективи внутрішньої медицини: кардіоваскулярний ризик при коморбідній патології» 20-21 березня 2014 року м. Тернопіль. – С. 29.

24. Кузів І.Я., Геряк С.М., Петренко Н.В., Корда І.В., Гбаджі Ннамді Пітер.Особливості крмплексної терапії затримки внутрішньоутробного росту плода L-аргініном. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Здобутки та перспективи внутрішньої медицини: кардіоваскулярний ризик при коморбідній патології» 20-21 березня 2014 року м. Тернопіль. – С. 23.

25. Геряк С.М., Гуменна І.Є., Геряк В.Ю., Корда І.В., Дукмас Н.В., Петренко Н.В., Кузів І.Я., Стельмах О.Є. Антенатальна оцінка стану плоду з використанням доплерометрії у вагітних із артеріальною гіпертензією. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Здобутки та перспективи внутрішньої медицини: кардіоваскулярний ризик при коморбідній патології» 20-21 березня 2014 року м. Тернопіль. – С. 10-12.

26. Геряк С.М., Петренко Н.В., Геряк В.Ю., Корда І.В., Добрянський Т.О., Глоба Т.М., Кузів І.Я.Особливості антигіпертензивної терапії в післяпологовому періоді у жінок з пре еклампсією. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Здобутки та перспективи внутрішньої медицини: кардіоваскулярний ризик при коморбідній патології» 20-21 березня 2014 року м. Тернопіль. – С. 39.

27. Проблема розвитку критичного мислення у студентів медиків/ Корда І.В., Геряк С.М., Петренко Н.В., Кузів І.Я.// Медична освіта. - Укрмедкнига, 2014. - №3(63)., с. 80-83.

28. Особливості перебігу вагітності на фоні неспецифічного аортоартеріїту (хворобі Такаясу) – клінічний випадок/ Геряк С.М., Петренко Н.В., Багній Н.І., Корда І.В., Стельмах О.Є., Кузів І.Я. //Медичні аспекти здоров'я жінки. - №7. – 2013. - С.62-65.

29. Геряк С.М., Корда І.В., Кузів І.Я., Стельмах О.Є., Петренко Н.В., Комплексна терапія та профілактика затримки внутрішньоутробного росту плода на фоні ниркової патології. Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України. – 2013. – С.70-73.

30. Реальна життєвa ситуаційна задача як інноваційний метод навчання студентів/ Корда І.В., Геряк С.М., Багній Н.І., Стельмах О.Є., Петренко Н.В., Кузів І.Я., // Матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навчаль-но-наукової конференції з міжнародною участю «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фарма-цевтичному) навчальних закладах України на новому етапі» 18-19 квітня 2013 року м. Тернопіль. – С. 179-181.

31. Від витоків акушерства у Тернопільському медичному інституті до нових перспектив надання акушерсько-гінекологічної допомоги/ Геряк С.М., Багній Н.І., Корда І.В., Стельмах О.Є., Петренко Н.В. // Актуальні питання педіатрії акушерства та гінекології. – 2012. – № 1. – С. – 12-13.

32. Особливості організації артеріального русла матки у преклімактеричному віці на тлі ожиріння/ Геряк С.М., Кузів І.Я., Корда І.В., Багній Н.І., Стельмах О.Є., Петренко Н.В.// Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – К. : Інтермед, 2011. – С. 94-98.

33. Геряк С.М., Багній Н.І., Корда І.В., Стельмах О.Є., Петренко Н.В. Кузів І.Я., Жиляєв М.М.Нові підходи до лікування внутріутробного інфікування плоду. Збірник робіт науково-практичної конференції з міжнародною участю «Епідеміологія, імунопатогенез, діагностика, лікування хламідіозу і ТОRСH-інфекції». – Київ : 2012. – С. 23.

34. Від витоків акушерства у Тернопільському медичному інституті до нових перспектив надання акушерсько-гінекологічної допомоги/ Геряк С. М.,Петренко Н.В., Багній Н.І.,Корда І.В.,Стельмах О.Є.// Актуальні питання педіатрії акушерства та гінекології. – 2012. – № 1. – С. – 12-13.

35. Геряк С.М.,Кузів І.Я.,Багній Н.І., Корда І.В.,Стельмах О.Є.,Петренко Н.В.,Особливості організації артеріального русла матки у преклімактеричному віці на тлі ожиріння. Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – К. : Інтермед, 2011. – С. 94-98.

36. Геряк С.М., Багній Н.І., Стельмах О.Є., Корда І.В.,Петренко Н.В., Кузів І.Я., Жиляєв М.М.Нові підходи до лікування внутріутробного інфікування плоду. Збірник робіт науково-практичної конференції з міжнародною участю «Епідеміологія, імунопатогенез, діагностика, лікування хламідіозу і ТОRСH-інфекції». – Київ : 2012. – С. 23

37. Сучасний підхід до лікування кандидозний вульвовагініт у жінок репродуктивного віку/Стельмах О.Є. , Багній Н.І., Зарічанська Х.В., Корда I.В. , Ревчук Н.В. , Колочун Г.В. //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. 2010 ; 1:132-134 .

38. Особливості застосування мультимедійних технологій на кафедрі акушерства і гінекології для навчання іноземних студентів/ Геряк С.М., Стельмах О.Є., Багній Н.І., Корда І.В.,Ревчук Н.В. // Збірник праць науково-методичної конференції «Психолого-педагогічні особливості викладання навчальних дисциплін англійською мовою для іноземних студентів з використанням новітніх інформаційних технологій» – Тернопіль, 2010. – С. 55 – 57.

39. Тестування як основа кредитно-модульного контролю/ Геряк С.М., Багній Н.І., Стельмах О.Є., Корда І.В.,Ревчук Н.В. // Медична освіта. – 2010. – № .1 – С. 77-79.

40. Формування у іноземних студентів професійно спрямованої компетенції у комунікації/ Геряк С.М., Багній Н.І., Корда І.В.,Стельмах О.Є., Ревчук Н.В. // Медична освіта. – 2010. – № .1 – С. 71-73.

41. Застосування гінофорту для лікування кандидозних вульвовагінітів у жінок репродуктивного віку/ // Збірник наукових праць “Здобутки клінічної і експериментальної медицини” Тернопіль. – 2010. – C.97.

42. Геряк С.М. , Стельмах О.Є. , Багній Н.І. , Корда I.В., Ревчук Н.В. Особливості застосування мультимедійних технологій на кафедрі акушерства і гінекології для навчання іноземних студентів. Збірник праць науково-методичної конференції «Психолого-педагогічні особливості викладання навчальних дисциплін англійською мовою для іноземних студентів з використанням новітніх інформаційних технологій» » – Тернопіль, 2010. – С. 55 – 57.

43. Тестування як основа кредитно-модульного контролю/ Корда I.В., Багній Н.І., Стельмах О.Є. , Ревчук Н.В. //Медична освіта . 2010 ; 1:77-79 .

44. Багній Н.І. , Стельмах О.Є. , Корда I.В. , Ревчук Н.В. Формування в іноземних студентів професійно орієнтованої компетенції в комунікації. Медична освіта . 2010 ; 1:71-73 .

45. Сучасні моделі міжпредметної інтеграції/ Господарський І.Я., Ястремська С.О., Галіяш Н.Б. , Корда I.В., Усинська О.М., Рега Н.І., Городецький В.Є. , Яворська I.В.//Медична освіта . 2009 ; 2:72-74 .

46. Аналіз ефективності впровадження методики «єдиного дня» навчання для студентів міжнародної медсестринської школи ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського/Господарський І.Я., Ястремська С.О., Рега Н.І., Корда I.В., Галіяш Н.Б., Городецький В.Є.// Медсестринство. – 2009. – № 1. – С. 43-46.

47. Сучасні моделі міжпредметної інтеграції/ Господарський І,Я., Ястремська С.О., Галіяш Н,Б., Корда І.В. // Медична освіта, № 2, 2009 с. 72-74.

48. Аналіз ефективності впровадження методики «єдиного дня» навчання для студентів міжнародної медсестринської школи ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського/ Господарський І,Я., Ястремська С.О., Рега Н,І.,Корда І.В.// Медсестринство. – 2009. – № 1. – С. 43-46.

49. Лавомакс в лікуванні гінекологічних захворювань/Маланчук Л.М. , Кучма З.М. , Корда I.В. , Белякова Т.Г.//Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. 2009 ; 2:99-103 .

50. Досвід застосування антиандрогенної терапії у жінок репродуктивного віку із порушенням менструальної функції /Багній Н.І., Стельмах О.Є. , Корда I.В., Ревчук Н.В., Якимчук В.Д. , Belakova Т.Г. , Грабчак I.Л.// Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. 2009 ; 95-96 .

51. Роль факторів ризику у виникненні дисплазії шийки матки/ Хміль С.В. , Федорейко Ф.P , Кучма З.М. , Олійник Н.М. , Романчук Л.І. , Корда I.В., Хміль M.С. , Формазюк O.П. //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. 2009 ; 2:132-134 .

52. Вплив лептину в NO , O2 - і ONOO - в ендотеліальних клітинах/ Корда М.М. , Ярошенко Т.Я. , Самбірська С.М. , Корда I.В.// Медична хімія . 2009 ; 3:13-17

53. Наш досвід застосування інфезолу для лікування помірної та тяжкої ступенів блювання під час вагітності/ Корда I.В. , Маланчук Л.М. , Кучма З.М. , Лимар Л.Є. , Флєхнер В.М. , Гуменна I.Є. , Голдованський П.П.// Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. 2009 ; 1:100-103 .

54. Маланчук Л.М. , Кучма З.М. , Лимар Л.М. , Корда I.В. Наш досвід застосування препарату ліварол при кандидозних вульвовагінітах. Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. 2008 ; 2:132-134 .

55. Скажімо "ні" абортам/ Корда І.В. //Медсестринство. 2008 ; 1:43-46 .

56. Комплексна терапія проліферативних процесів у матці з використанням бісерину/Лимар Л.Є. , Маланчук Л.М. , Кучма З.М. , Корда I.В., Лимар Н.А. //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. 2008 ; 2:132-134 .

57. Реформа медичної освіти в Україні та стан підготовки медичних сестер/ Ястремська С.О., Господарський І,Я., Корда І.В., Галіяш Н,Б.// Медична освіта. – 2008. – № 2. - С. 78-81.

58. Реформа медичної освіти в Україні та стан підготовки медичних сестер/ Ястремська С.О., Господарський І.Я., Галіяш Н.Б. , Корда I.В., Коноваленко С.O., Прокопів O.M.// Медична освіта. – 2008. – № 2. – 78-81.

59. Корекція порушень окислювальних процесів у жінок з факторами ризику інфекційних захворювань після операції кесарового розтину за допомогою флуоренізиду/ Корда І.В., Кравець Т.Б.// Медична хімія . 2001; 4:69-71.

60. Профілактичне використання флуоренізиду перед операцією кесарового розтину у жінок з схильністю до гнійно-запальних захворювань/Хміль С.В., Петрух Л.І., Корда I.В., Кучер Л.П.// Педіатрія, акушерство та гінекологія. 2001; 2:45-49.

61. Антирадикальна й антиоксидна активність N- (9-флуореніліден) – N’ізонікотиногідрахиду (флуренізиду)/Корда М.М. , Петрух Л.І., Корда І.В. //Медична хімія . 2000; 2:15-18.

62. Вплив флуоренізиду на функціональний стан імунної системи жінки після кесаревого розтину /Корда І.В.// Вісник наукових досліджень. 2000; 2:55-56.

63. Стан загального імунітету, процесів перекисного окислення ліпідів та системи антиоксидантного захисту у хворих з гнійно-запальними захворюваннями придатків матки, які тривалий час знаходились під впливом малих доз радіації/Хміль С.В., Маланчук Л.М., Корда І.В. //Медична хімія . 2000; 2:79-81.

64. Профілактика порушень біоценозу піхви після операції кесаревого розтину за допомогою флуренізиду/ Корда I.В., Маланчук Л.М., Кучер Л.П., Белякова T.Г.// Інфекційні захворювання. 2000; 3:71-73.

65. Профілактика порушень окислювальних процесів у жінок після операції кесаревого розтину за допомогою поєднаного застосування зинацефу і флуренізиду/ Корда І.В., Маланчук Л.М., Корда М.М.// Медична хімія. 2000; 3:37-40 .

66. Вивчення антиоксидантних властивостей флуоренізиду/ Корда М.М., Петрух Л.І. , Корда І.В..//Здобутки клінічної та експериментальної медицини. 2000; 5:502-505 .

67. Вплив лазеротерапії та флуренізиду на показники перекисного окислення ліпідів та стан антиоксидантної системи у хворих на запальні захворювання придатків матки/ Хміль С.В. , Петрух Л.І. , Маланчук Л.М. , Корда I,В., Кучер Л.П.//Здобутки клінічної та експериментальної медицини. 2000; 5:439-442 .