Наукові публікації доцента І. В. Корди

 • Михайлишин Г.І., Климнюк С.І., Співак М.Я., Лазаренко Л.М., Маланчук Л.М., Корда І.В. відновлення мікробіому вагіни при бактерійномувагінозі із застосуванням пробіотика Діалак // Інфекційні хвороби. - 2020. - № 4(102). - с. 18-23.

 • Стахів О.В., Гудима А.А., Корда І.В., Угляр Ю.В. Порушення вмістувідновленогоглутатіонув легенях щурів на тлі гострої крововтрати, ускладненої ішемією-реперфузією кінцівки, та їх корекція карбацетамом //. Медична та клінічна хімія.- 2020. - Т. 22. - No 3. - с. 74-80

 • Gozhenko A.I. , Smagliy V.S., Korda I.V., Badiuk N.S., Zukow W., Kovbasnyuk M.M., Popovych I.L. Relationships between changes in uric acid parameters metabolism and parameters of immunity and microbiota in patients with neuroendocrine-immune complex dysfunction. // Journal of Education, Health and Sport. - 2020. - №10 (2). - Р. 212-222.

 • Smagliy V.S., Gozhenko A.I. , Korda I.V., Badiuk N.S. , Zukow W., Kovbasnyuk M.M., Popovych I.L. Variants of uric acid metabolism and their immune and microbiota accompaniments in patients with neuroendocrine-immune complex dysfunction // Actual problems of transport medicine. - 2020. - №1. - Р. 114-125.

 • Gozhenko A.I. , Smagliy V.S., Korda I.V., Badiuk N.S., Zukow W., Kovbasnyuk M.M., Popovych I.L. . Relationships between parameters of uric acid exchange and immunity as well as microbiota in patients with neuroendocrine-immune complex dysfunction // Journal of Education, Health and Sport. - 2020. - №10 (1). - Р. 165-175.

 • Gozhenko A.I. , Smagliy V.S., Korda I.V. , Badiuk N.S., Zukow W., Popovych I.L.. Features of immune status in different states of uric acid metabolism in female rats // Journal of Education, Health and Sport. - 2019. - № 9 (12). - Р. 167-180.

 • Gozhenko A.I. , Smagliy V.S., Korda I.V., Badiuk N.S., Zukow W., Popovych I.L. Functional relationships between parameters of uric acid exchange and immunity in female rats // Actual problems of transport medicine. - 2019. - №4. - Р. 123-131.

 • Gozhenko A.I. , Smagliy V.S., Korda I.V., Zukow W., Kovbasnyuk M.M., Popovych I.L. Cluster analysis of uric acid exchange parameters in female rats // Journal of Education, Health and Sport. - 2019. - № 9 (11). - Р. 277-286.

 • ГЕРЯК С.М. , ДОБРЯНСЬКА В.Ю., ДОБРЯНСЬКИЙ Т.О., КОРДА І.В., ШВЕД М.І. , ПЕТРЕНКО Н.В. ЕЛЕКТРОЛІТНІ ПОРУШЕННЯ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ У ВАГІТНИХ ІЗ ПРОЛАПСОМ МІТРАЛЬНОГО КЛАПАНА // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. - 2019. - №1. - С. 11-19.

 • Korda I.V., Malanchuk L.M., Kuchma Z.M., Lymar L .Ye., Flekhner V.M., Humenna I.Ye., Holdovanskyi P.P. OUR EXPERIENCE OF APPLICATION OF INFEZOLU AT TREATMENT OF SEREDNETYAZHKOGO AND HEAVY DEGREES OF VOMITING OF PREGNANT // Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського. - 2018/2019.

 • Багній Н. І., Геряк С.М., В.Ю. Куценко, В.В. Стельмах О.Є., Корда І.В., Петренко Н.В., Багній Л.В. Фітопрепарати у лікуванні пацієнток із фунукціональними кістами яєчників // Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику» 1-2 березня 2018 року. – 2018. – С. 8-9.

 • Корда І.В., Геряк С.М., Якимчук В.Д., Стельмах О.Є., Багній Л.В., Петренко Н.В. Формування груп ризику зниження оваріального резерву у жінок пізнього репродуктивного віку // Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику» 1-2 березня 2018 року. – 2018. – С. 59-60.

 • Петренко Н.В., Геряк С.М., Мігай О.С., Багній Н.І., Корда І.В. Аналіз поширеності ГРВІ серед вагітних та їх вплив на перебіг гестаційного процесу // Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику» 1-2 березня 2018 року. – 2018. – С. 105-108.

 • Стельмах О.Є., Геряк С.М., Багній Н.І., Корда І.В., Петренко Н.В., Якимчук В.Д., Багній Л.В. Профілактика невиношування ранніх термінів вагітності у жінок з нейроендокринними порушеннями // Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику» 1-2 березня 2018 року. – 2018. – С. 117-119.

 • Геряк С.М., Багній Н.І., Корда І.В., Стельмах О.Є., Петренко Н.В. Симптомокомплекс синдрому емоційного вигорання при викладанні клінічних дисциплін іноземним студентам та шляхи його усунення // Медична освіта. – 2017. – № 1. – С. 14-18.

 • Багній Л.В., Багній Н.І., Стельмах О.Є., Корда І.В., Зарічанська Х.В., Альперін Л. Диференційований підхід у лікуванні вузлуватої фіброміоми матки // Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику» 2 березня 2017 року. – 2017. – С. 22-23.

 • Корда І.В., Ніжніченко О.С., Геряк С.М., Стельмах О.Є., Багній Л.В. Взаємозв’язок виявлення патологічних станів шийки матки з проведенням профілактичних онкологічних оглядів // Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику» 2 березня 2017 року. – 2017. – С. 41-43.

 • Геряк С.М., Петренко Н.В., Добрянська В.Ю., Куценко В.В., Корда І.В., Багній Н.І. Ефективність антибактеріальної терапії в прегравідарній підготовці жінок групи ризику внутрішньоутробного інфікування // Здоров’я жінки. - 2017. - №10. - С. 89-92.

 • Dobryanska V.Y., Bahniy L.V., Heryak S.M., Bahniy N.I., Petrenko N.V., Stalmakh O.Y., Korda I.V. Burnout syndrome among faculty who work with international students at clinical department // Проблемы биологии и медицины. – 2017. – С. 240-241.

 • Багній Л.В., Багній Н.І., Стельмах О.Є., Зарічанська Х.В., Корда І.В., Альперін Л. Диференційований підхід у лікуванні вузлуватої фіброміоми матки // Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику» 2 березня 2017 року. – 2017. – С. 22-23.

 • Петренко Н.В., Добрянська В.Ю., Куценко В.В., Корда І.В., Багній Н.І., Стельмах О.Є. Місце антибіотикотерапії (Левоксимеду) в прегравідарній підготовці жінок групи ризику внутрішньоутробного інфікування // Здоров’я жінки. – 2017. – № 10. – С. 28-31.

 • Геряк С.М., Добрянська В.Ю., Базян І.Г., Петренко Н.В., Збіглей О.С. Лікування передчасних пологів на фоні хронічного вогнища інфекції // Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику» 2 березня 2017 року. – 2017. – С. 28-31.

 • Добрянська В.Ю., Геряк С.М. , Куценко І.В., Корда І.В., Петренко Н.В., Хіночик В.М. Прогнозування ускладнень у вагітних груп високого перинатального ризику // Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику» 2 березня 2016 року. – 2016. – С. 36-38.

 • Стельмах О.Є., Багній Н.І., Корда І.В., Петренко Н.В., Багній Л.В. Вплив на перебіг клімактерію негормональних препаратів у жінок з фізіологічною менопаузою // Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику» 2 березня 2016 року. – 2016. – С. 74-75.

 • Добрянська В.Ю., Геряк С.М., Куценко І.В., Корда І.В., Петренко Н.В., Хіночик В.М. Прогнозування ускладнень у вагітних груп високого перинатального ризику. Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику» 2 березня 2016 року. – 2016. – С. 36-38.

 • Heryak S.N., Petrenko N.V., Kuziv I.Ya., Stelmakh O.Y., Bagniy N.I., Korda I.V., Dobryanska V.Yu., Bagniy L. V. Complex approach to treatment of subchorionic hematoma in early threatened abortion // International Journal of Medicine and Medical Research. – 2016. – Volume 2, Issue 1. - p. 9–12.

 • Стельмах О.Є., Геряк С.М., Багній Н.І., Корда І.В., Петренко Н.В. Комплексне лікування генітального герпесу у жінок репродуктивного віку // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2016. - С. 23-28.

 • Багній Н.І., Багній Л.В., Добрянська В.Ю., Геряк С.М., Стельмах О.Є., Корда І.В. Можливості медикаментозної терапії при блюванні та нудоті вагітних // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2016.- С. 75-76.

 • Добрянська В.Ю., Петренко Н.В., Куценко І.В., Базян І.Г., Багній Н.І., Корда І.В. Профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних груп високого перинатального ризику за допомогою вітамінно-мінерального комплексу // Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України. – 2016. – С. 43-45.

 • Хміль С.В., Корда І.В., Хміль А.С. Комплексне лікування дисплазії шийки матки та піхви на тлі папілома вірусної інфекції // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2015. - № 1. - С. 185-191.

 • Корда І.В., Хміль С.В., Хміль А.С. Проблеми фертильності у жінок старшого репродуктивного віку // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2015. - № 2. - С.15-17.

 • Геряк С.М., Кузів І.Я., Корда І.В., Стельмах О.Є., Петренко Н.В., Фрицька Г.І. Оптимізація лікування затримки внутрішньоутробного росту плода у вагітних груп високого ризику // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Здобутки та перспективи внутрішньої медицини: кардіоваскулярний ризик при коморбідній патології” 20-21 березня 2014 року. – 2014. – С. 10-12.

 • Геряк С.М., Петренко Н.В., Корда І.В., Дукмас Н.В., Добрянський Т.О., Олійник Н., Кузів І.Я., Валері Чарлін Ібідуні Джон-Коле. Алкоголь і потомство. Хто переможе? // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Здобутки та перспективи внутрішньої медицини: кардіоваскулярний ризик при коморбідній патології» 20-21 березня 2014 року м. Тернопіль. – 2014. - С. 29.

 • Кузів І.Я., Геряк С.М., Петренко Н.В., Корда І.В., Гбаджі Ннамді Пітер. Особливості крмплексної терапії затримки внутрішньоутробного росту плода L-аргініном. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Здобутки та перспективи внутрішньої медицини: кардіоваскулярний ризик при коморбідній патології» 20-21 березня 2014 року м. Тернопіль. – 2014. - С. 23.

 • Геряк С.М., Гуменна І.Є., Геряк В.Ю., Корда І.В., Дукмас Н.В., Петренко Н.В., Кузів І.Я., Стельмах О.Є. Антенатальна оцінка стану плоду з використанням доплерометрії у вагітних із артеріальною гіпертензією. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Здобутки та перспективи внутрішньої медицини: кардіоваскулярний ризик при коморбідній патології» 20-21 березня 2014 року м. Тернопіль. – 2014. - С. 10-12.

 • Геряк С.М., Петренко Н.В., Геряк В.Ю., Корда І.В., Добрянський Т.О., Глоба Т.М., Кузів І.Я. Особливості антигіпертензивної терапії в післяпологовому періоді у жінок з пре еклампсією. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Здобутки та перспективи внутрішньої медицини: кардіоваскулярний ризик при коморбідній патології» 20-21 березня 2014 року м. Тернопіль. – 2014. - С. 39.

 • Корда І.В., Геряк С.М., Петренко Н.В., Кузів І.Я. Проблема розвитку критичного мислення у студентів медиків // Медична освіта. - 2014. - №3 (63). - с. 80-83.

 • Геряк С.М., Петренко Н.В., Багній Н.І., Корда І.В., Стельмах О.Є., Кузів І.Я. Особливості перебігу вагітності на фоні неспецифічного аортоартеріїту (хворобі Такаясу) – клінічний випадок //Медичні аспекти здоров'я жінки. - 2013. - №7. - С. 62-65.

 • Геряк С.М., Корда І.В., Кузів І.Я., Стельмах О.Є., Петренко Н.В. Комплексна терапія та профілактика затримки внутрішньоутробного росту плода на фоні ниркової патології. // Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України. – 2013. – С. 70-73.

 • Корда І.В., Геряк С.М., Багній Н.І., Стельмах О.Є., Петренко Н.В., Кузів І.Я. Реальна життєвa ситуаційна задача як інноваційний метод навчання студентів // Матеріали Х ювілейної Всеукраїнської навчаль-но-наукової конференції з міжнародною участю «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фарма-цевтичному) навчальних закладах України на новому етапі» 18-19 квітня 2013 року м. Тернопіль. – 2012. - С. 179-181.

 • Геряк С.М., Багній Н.І., Корда І.В., Стельмах О.Є., Петренко Н.В. Від витоків акушерства у Тернопільському медичному інституті до нових перспектив надання акушерсько-гінекологічної допомоги // Актуальні питання педіатрії акушерства та гінекології. – 2012. – № 1. – С. – 12-13.

 • Геряк С.М., Кузів І.Я., Корда І.В., Багній Н.І., Стельмах О.Є., Петренко Н.В. Особливості організації артеріального русла матки у преклімактеричному віці на тлі ожиріння // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – 2011. – С. 94-98.

 • Геряк С.М., Багній Н.І., Корда І.В., Стельмах О.Є., Петренко Н.В. Кузів І.Я., Жиляєв М.М. Нові підходи до лікування внутріутробного інфікування плоду. Збірник робіт науково-практичної конференції з міжнародною участю «Епідеміологія, імунопатогенез, діагностика, лікування хламідіозу і ТОRСH-інфекції». – 2012. – С. 23.

 • Геряк С.М., Петренко Н.В., Багній Н.І., Корда І.В., Стельмах О.Є. Від витоків акушерства у Тернопільському медичному інституті до нових перспектив надання акушерсько-гінекологічної допомоги // Актуальні питання педіатрії акушерства та гінекології. – 2012. – № 1. – С. 12-13.

 • Геряк С.М., Кузів І.Я., Багній Н.І., Корда І.В., Стельмах О.Є., Петренко Н.В. Особливості організації артеріального русла матки у преклімактеричному віці на тлі ожиріння. Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – 2011. – С. 94-98.

 • Геряк С.М., Багній Н.І., Стельмах О.Є., Корда І.В., Петренко Н.В., Кузів І.Я., Жиляєв М.М. Нові підходи до лікування внутріутробного інфікування плоду. // Збірник робіт науково-практичної конференції з міжнародною участю «Епідеміологія, імунопатогенез, діагностика, лікування хламідіозу і ТОRСH-інфекції». – 2012. – С. 23

 • Стельмах О.Є. , Багній Н.І., Зарічанська Х.В., Корда I.В. , Ревчук Н.В. , Колочун Г.В. Сучасний підхід до лікування кандидозний вульвовагініт у жінок репродуктивного віку // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2010. - С. 132-134 .

 • Геряк С.М., Стельмах О.Є., Багній Н.І., Корда І.В., Ревчук Н.В. Особливості застосування мультимедійних технологій на кафедрі акушерства і гінекології для навчання іноземних студентів // Збірник праць науково-методичної конференції «Психолого-педагогічні особливості викладання навчальних дисциплін англійською мовою для іноземних студентів з використанням новітніх інформаційних технологій». – 2010. – С. 55 – 57.

 • Геряк С.М., Багній Н.І., Стельмах О.Є., Корда І.В.,Ревчук Н.В. Тестування як основа кредитно-модульного контролю // Медична освіта. – 2010. – № 1 – С. 77-79.

 • Геряк С.М., Багній Н.І., Корда І.В., Стельмах О.Є., Ревчук Н.В. Формування у іноземних студентів професійно спрямованої компетенції у комунікації // Медична освіта. – 2010. – № 1 – С. 71-73.

 • Геряк С.М., Стельмах О.Є. , Багній Н.І., Корда I.В., Ревчук Н.В. Особливості застосування мультимедійних технологій на кафедрі акушерства і гінекології для навчання іноземних студентів. // Збірник праць науково-методичної конференції «Психолого-педагогічні особливості викладання навчальних дисциплін англійською мовою для іноземних студентів з використанням новітніх інформаційних технологій». – 2010. – С. 55 – 57.

 • Корда I.В., Багній Н.І., Стельмах О.Є. , Ревчук Н.В. Тестування як основа кредитно-модульного контролю/ //Медична освіта. - 2010. - С. 77-79 .

 • Багній Н.І. , Стельмах О.Є. , Корда I.В. , Ревчук Н.В. Формування в іноземних студентів професійно орієнтованої компетенції в комунікації // Медична освіта. - 2010. - С. 71-73 .

 • Господарський І.Я., Ястремська С.О., Галіяш Н.Б. , Корда I.В., Усинська О.М., Рега Н.І., Городецький В.Є. , Яворська I.В. Сучасні моделі міжпредметної інтеграції // Медична освіта. - 2009. - С. 72-74 .

 • Господарський І.Я., Ястремська С.О., Рега Н.І., Корда I.В., Галіяш Н.Б., Городецький В.Є. Аналіз ефективності впровадження методики «єдиного дня» навчання для студентів міжнародної медсестринської школи ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського // Медсестринство. – 2009. – № 1. – С. 43-46.

 • Господарський І,Я., Ястремська С.О., Галіяш Н,Б., Корда І.В. Сучасні моделі міжпредметної інтеграції // Медична освіта. - 2009. - № 2. - С. 72-74.

 • Господарський І,Я., Ястремська С.О., Рега Н,І.,Корда І.В. Аналіз ефективності впровадження методики «єдиного дня» навчання для студентів міжнародної медсестринської школи ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського // Медсестринство. – 2009. – № 1. – С. 43-46.

 • Маланчук Л.М., Кучма З.М., Корда I.В., Белякова Т.Г. Лавомакс в лікуванні гінекологічних захворювань // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2009. - С. 99-103 .

 • Багній Н.І., Стельмах О.Є. , Корда I.В., Ревчук Н.В., Якимчук В.Д., Belakova Т.Г., Грабчак I.Л. Досвід застосування антиандрогенної терапії у жінок репродуктивного віку із порушенням менструальної функції // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2009. - С. 95-96 .

 • Хміль С.В., Федорейко Ф.P., Кучма З.М., Олійник Н.М., Романчук Л.І., Корда I.В., Хміль M.С. , Формазюк O.П. Роль факторів ризику у виникненні дисплазії шийки матки //Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2009. - С. 132-134 .

 • Корда М.М. , Ярошенко Т.Я., Самбірська С.М., Корда I.В. Вплив лептину в NO, O2 - і ONOO - в ендотеліальних клітинах // Медична хімія. - 2009. - С. 13-17.

 • Корда I.В., Маланчук Л.М., Кучма З.М., Лимар Л.Є., Флєхнер В.М., Гуменна I.Є., Голдованський П.П. Наш досвід застосування інфезолу для лікування помірної та тяжкої ступенів блювання під час вагітності // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2009. - С. 100-103 .

 • Маланчук Л.М., Кучма З.М., Лимар Л.М., Корда I.В. Наш досвід застосування препарату ліварол при кандидозних вульвовагінітах. // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2008. - С. 132-134 .

 • Корда І.В. Скажімо "ні" абортам // Медсестринство. - 2008.- С. 43-46 .

 • Лимар Л.Є., Маланчук Л.М., Кучма З.М., Корда I.В., Лимар Н.А. Комплексна терапія проліферативних процесів у матці з використанням бісерину // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2008. - С. 132-134.

 • Ястремська С.О., Господарський І,Я., Корда І.В., Галіяш Н,Б. Реформа медичної освіти в Україні та стан підготовки медичних сестер // Медична освіта. – 2008. – № 2. - С. 78-81.

 • Ястремська С.О., Господарський І.Я., Галіяш Н.Б. , Корда I.В., Коноваленко С.O., Прокопів O.M. Реформа медичної освіти в Україні та стан підготовки медичних сестер // Медична освіта. – 2008. – № 2. – С. 78-81.

 • Корекція порушень окислювальних процесів у жінок з факторами ризику інфекційних захворювань після операції кесарового розтину за допомогою флуоренізиду // Медична хімія. - 2001. -№2. - С. 69-71.

 • Хміль С.В., Петрух Л.І., Корда I.В., Кучер Л.П. Профілактичне використання флуоренізиду перед операцією кесарового розтину у жінок з схильністю до гнійно-запальних захворювань // Педіатрія, акушерство та гінекологія. - 2001. - С. 45-49.

 • Корда М.М., Петрух Л.І., Корда І.В. Антирадикальна й антиоксидна активність N- (9-флуореніліден) – N’ізонікотиногідрахиду (флуренізиду) // Медична хімія. - 2000. - С. 15-18.

 • Корда І.В. Вплив флуоренізиду на функціональний стан імунної системи жінки після кесаревого розтину // Вісник наукових досліджень. - 2000. - №3. - С. 55-56.

 • Хміль С.В., Маланчук Л.М., Корда І.В. Стан загального імунітету, процесів перекисного окислення ліпідів та системи антиоксидантного захисту у хворих з гнійно-запальними захворюваннями придатків матки, які тривалий час знаходились під впливом малих доз радіації // Медична хімія. - 2000. - №3. - С. 79-81.

 • Корда I.В., Маланчук Л.М., Кучер Л.П., Белякова T.Г. Профілактика порушень біоценозу піхви після операції кесаревого розтину за допомогою флуренізиду // Інфекційні захворювання. 2000; 3:71-73.

 • Корда І.В., Маланчук Л.М., Корда М.М. Профілактика порушень окислювальних процесів у жінок після операції кесаревого розтину за допомогою поєднаного застосування зинацефу і флуренізиду // Медична хімія. - 2000. - №3. - С. 37-40 .

 • Корда М.М., Петрух Л.І., Корда І.В. Вивчення антиоксидантних властивостей флуоренізиду // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - 2000. - №5. - С. 502-505 .

 • Хміль С.В., Петрух Л.І., Маланчук Л.М., Корда I.В., Кучер Л.П. Вплив лазеротерапії та флуренізиду на показники перекисного окислення ліпідів та стан антиоксидантної системи у хворих на запальні захворювання придатків матки // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - 2000. - №5. - С. 439-442 .