1. Humenna I. Ye., Heryak S. N., Dobryanska V. Y. Rational control of arterial pressure during labor in women with arterial hypertension. Ginekol Pol 2019; 91(4):122-130.DOI: 10.5603/GP.2019.0045
 2. Геряк С.М., Дорянска В.Ю., Добрянський Т.О., Корда І.В., Швед М.І., Петренко Н.В. Електролітні порушення як предиктор розвитку акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних з полапсом мітрального клапана / С.М. Геряк, В.Ю. Дорянска, Т.О. Добрянський, І.В. Корда, М.І. Швед, Н.В. Петренко // Збірник наукових праць акушерів-гінекологів України. – 2019. – С. 11-19
 3. Heryak S., Petrenko N.Treatment of preterm labour in women with chronic infections The Pharma Innovation Journal 2018; Volume: 7; Issue: 7; 2018; Page Number: 338-341
 4. Гуменна І.Є., Геряк С.М., Добрянська В.Ю., Корда І.В. Особливості перебігу пологів і пуерперію у жінок з гіпертензивними розладами Буковинський медичний журнал 2018.
 5. Геряк С.М. Гуменна І.Є., Корда І.В., Добрянська В.Ю. Раціональний контроль артеріального тиску під час пологів у жінок з артеріальною гіпертензією Збірник асоціації акушерів гінекологів України. - №1-2. – 2018. – С.
 6. Геряк С. М., Petrenko N.Treatment of preterm labour in women with chronic infections The Pharma Innovation Journal 2018; Volume: 7; Issue: 7; 2018; Page Number: 338-341.
 7. Швед Н.И., Прокопович Е.А.., Геряк С.Н. Эффективность биофлавоноидов и РНК-содержащих препаратов в комплексном лечении больных инфарктом миокарда и нарушениями функционального состояния печени ''Лікарська справа''. - №1. – 2018.
 8. SM Heryak, I Ye Humenna MI Shved Ways of endothelial dysfunction correction in pregnant women with arterial hypertension. The Pharma Innovation Journal 2018; 7(4): 351-355.
 9. Emergency medicine (questions and answers) : study guide / [М. І. Shved, S. M. Heryak, L. P. Martynyuk et al.] ; edited by Prof. M. Shved. – Тernopil : ТSMU, 2018. – 344 p.
 10. М.І. Швед, С.М.Геряк, С.Й.Липовецька, Л.В.Левицька, Р.М.Ляхович, Л. П. Мартинюк, Я.М. Кіцак Досвід використання віртуальних навчально-самоконтролюючих програм у симуляційно-тренінговій підготовці студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги /«Медична освіта». - № 1. – 2018. – С. 119-124.
 11. SM Heryak, I Ye Humenna MI Shved Ways of endothelial dysfunction correction in pregnant women with arterial hypertension. The Pharma Innovation Journal; 2018.7(4): 2018351-355.
 12. С. М. Геряк, І. М. Сак, В. Ю. Добрянська, А. М. Трояненко Сучасні способи профілактики ускладнень після операції кесаревого розтину – можливості операційної медичної сестри «Медсестринство» - №2. 2018.– С. 66-69.
 13. Добрянська В.Ю., Геряк С.М., Швед М.І. Предиктори екстрасистолічної аритмії та її лікування у вагітних із первинним пролапсом мітрального клапану Вісник наукових досліджень. - 2018. - № 2.
 14. Швед М.І., Липовецька С.Й., Геряк С.М., Ляхович Р.М., Левицька Л.В., Сидоренко О.Л., Кіцак Я.М., Мартинюк Л.П., Прокопович О.А., Гурський В.Т. Основні напрямки підготовки іноземних студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги «Медична освіта». - № 2. – 2018. – С. 119-124.
 15. Швед М.І., Гринчук У.І., Піговська Ю.А., Швед А.М., Геряк С. М. Ендотелійпротекторна ефективність тіворелю у хворих на діабетичну ретинопатію Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2018. - № 2.
 16. Геряк С. М., Гуменна І. Є., Швед М. І. Особливості перебігу гестації у жінок із гіпертензивними розладами (ретроспективний аналіз) Вісник наукових досліджень. - 2017. - № 2. - С. 114-117.
 17. Гуменна І.Є., Геряк С.М., Швед М.І.Корекція змін функціонального стану ендотелію, системи перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у вагітних з артеріальною гіпертензією Здоровье женщины № 2 (128). - 2018 - С. 69-74.
 18. С.М. Геряк, Н.В. Петренко, В.Ю. Добрянська, О.А. Якимчук Патогенетичні підходи до лікування передчасних пологів на тлі хронічного вогнища інфекції «Здоров’я жінки», - №3 (119). – 2017. – С. 88-92.
 19. Геряк С. М., Петренко Н.В., Добрянська В.Ю., Куценко В.В., Корда І.В., Багній Н.І., Стельмах О.Є. Місце антибіотикотерапії (Левоксимеду) в прегравідарній підготовці жінок групи ризику внутрішньоутробного інфікування. «Здоров’я жінки», - №10. – 2017. – С. 88-92.
 20. Геряк С.М. / Екстренна та невідкладна медична допомога. Посібник для лікарів-інтернів з підготовки до складання ліцензійного іспиту «Крок-3» : посібник / [Банадига Н.В., Бегош Б.М., Бенедикт В.В. та ін ] / – Тернопіль: ТДМУ, 2017. – 384с.
 21. Основи фітотерапії і гомеопатії. Посібник. Видання друге, перероблене та доповнене / Волошин О.І., Васюк В.Л., Волошина Л.О. та ін. – Чернівці : «Місто», 2017. – 608 с., іл.
 22. Mykola Shved, Olena Prokopovych, Sofiya Lypovetska, Svitlana Heryak, Yaroslav Kitsak Efficiency of bioflavonoid quercetin and RNA-containing drug sodium nucleinat in complex treatment of patients with myocardial infarction and functional liver disorders Health Problems of Civilization. – Vol. 11 / Iss. 4 / 2017. – 293-300
 23. Н.И. Швед, С.Н. Геряк, И.Б. Киричок, Я.М. Кицак, Т.В. Бойко Обоснованность гормонозаместительной терапии у больных стабильной стенокардией и субклиническим гипотериозом, проживающих в йоддефицитных регионах. ''Лікарська справа''. - №8. – 2017.