1. Геряк С.М. / Екстренна та невідкладна медична допомога. Посібник для лікарів-інтернів з підготовки до складання ліцензійного іспиту «Крок-3» : посібник / [Банадига Н.В., Бегош Б.М., Бенедикт В.В. та ін ] / – Тернопіль: ТДМУ, 2017. – 384с.

2. Основи фітотерапії і гомеопатії. Посібник. Видання друге, перероблене та доповнене / Волошин О.І., Васюк В.Л., Волошина Л.О. та ін. – Чернівці : «Місто», 2017. – 608 с., іл.

3. Emergency medicine (questions and answers) : study guide / [М. І. Shved, S. M. Heryak, L. P. Martynyuk et al.] ; edited by Prof. M. Shved. – Тernopil : ТSMU, 2018. – 344 p. (Посібник)

4. Геряк С. М., Petrenko N.Treatment of preterm labour in women with chronic infections The Pharma Innovation Journal 2018; Volume: 7; Issue: 7; 2018; Page Number: 338-341

5. Гуменна І.Є., Геряк С.М., Добрянська В.Ю., Корда І.В. Особливості перебігу пологів і пуерперію у жінок з гіпертензивними розладами Буковинський медичний журнал 2018.

6. Геряк С.М. Гуменна І.Є., Корда І.В., Добрянська В.Ю. Раціональний контроль артеріального тиску під час пологів у жінок з артеріальною гіпертензією Збірник асоціації акушерів гінекологів України. - №1-2. – 2018. – С.

7. Mykola Shved, Olena Prokopovych, Sofiya Lypovetska, Svitlana Heryak, Yaroslav Kitsak Efficiency of bioflavonoid quercetin and RNA-containing drug sodium nucleinat in complex treatment of patients with myocardial infarction and functional liver disorders Health Problems of Civilization. – Vol. 11 / Iss. 4 / 2017. – 293-300

8. Н.И. Швед, С.Н. Геряк, И.Б. Киричок, Я.М. Кицак, Т.В. Бойко Обоснованность гормонозаместительной терапии у больных стабильной стенокардией и субклиническим гипотериозом, проживающих в йоддефицитных регионах. ''Лікарська справа''. - №8. – 2017.

9. Швед Н.И., Прокопович Е.А.., Геряк С.Н. Эффективность биофлавоноидов и РНК-содержащих препаратов в комплексном лечении больных инфарктом миокарда и нарушениями функционального состояния печени ''Лікарська справа''. - №1. – 2018.

10. SM Heryak, I Ye Humenna MI Shved Ways of endothelial dysfunction correction in pregnant women with arterial hypertension. The Pharma Innovation Journal 2018; 7(4): 351-355.

11. М.І. Швед, С.М.Геряк, С.Й.Липовецька, Л.В.Левицька, Р.М.Ляхович, Л. П. Мартинюк, Я.М. Кіцак Досвід використання віртуальних навчально-самоконтролюючих програм у симуляційно-тренінговій підготовці студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги /«Медична освіта». - № 1. – 2018. – С. 119-124.

12. Швед М.І., Липовецька С.Й., Геряк С.М., Ляхович Р.М., Левицька Л.В., Сидоренко О.Л., Кіцак Я.М., Мартинюк Л.П., Прокопович О.А., Гурський В.Т. Основні напрямки підготовки іноземних студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги Друк стаття «Медична освіта». - № 2. – 2018. – С. 119-124.

13. Геряк С. М., Петренко Н.В., Добрянська В.Ю., Куценко В.В., Корда І.В., Багній Н.І., Стельмах О.Є. Місце антибіотикотерапії (Левоксимеду) в прегравідарній підготовці жінок групи ризику внутрішньоутробного інфікування. «Здоров’я жінки», - №10. – 2017. – С. 88-92.

14. Добрянська В.Ю., Геряк С.М., Швед М.І. Предиктори екстрасистолічної аритмії та її лікування у вагітних із первинним пролапсом мітрального клапану Вісник наукових досліджень. - 2018. - № 2.

15. Геряк С. М., Гуменна І. Є., Швед М. І. Особливості перебігу гестації у жінок із гіпертензивними розладами (ретроспективний аналіз) Друк стаття Вісник наукових досліджень. - 2017. - № 2. - С. 114-117.

16. Гуменна І.Є., Геряк С.М., Швед М.І.Корекція змін функціонального стану ендотелію, системи перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у вагітних з артеріальною гіпертензією Здоровье женщины № 2 (128). - 2018 - С. 69-74.

17. С.М. Геряк, Н.В. Петренко, В.Ю. Добрянська, О.А. Якимчук Патогенетичні підходи до лікування передчасних пологів на тлі хронічного вогнища інфекції «Здоров’я жінки», - №3 (119). – 2017. – С. 88-92.

18. С. М. Геряк, І. М. Сак, В. Ю. Добрянська, А. М. Трояненко Сучасні способи профілактики ускладнень після операції кесаревого розтину – можливості операційної медичної сестри «Медсестринство» - №2. 2018.– С. 66-69.

19. Швед М.І., Гринчук У.І., Піговська Ю.А., Швед А.М., Геряк С. М. Ендотелійпротекторна ефективність тіворелю у хворих на діабетичну ретинопатію Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2018. - № 2.

20. М.І. Швед, С.Й.Липовецька, С.М.Геряк, О.Б Сусла, О.А. Прокопович, Л. П. Мартинюк, О. Л. Сидоренко, Л.В.Левицька Досвід використання нової симуляційної програми Prismaflex у навчанні студентів принципів екстракорпоральної терапії при невідкладних станах на базі кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги Збірник матеріалів XV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні» 17-18 травня 2018 року, м. Тернопіль. – Тернопіль : ТДМУ, 2018. – С. 505-506.

21. М.І. Швед, С.М.Геряк, С.Й.Липовецька, Л.В.Левицька, О.Б Сусла, Я.М. Кіцак, О. Л. Сидоренко, Л. П. Мартинюк, Р.М.Ляхович, О.А. Прокопович, В.Т. Гурський Шляхи покращення оволодіння практичними навичками студентами на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги Збірник матеріалів XV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання вищої медичної освіти в Україні» 17-18 травня 2018 року, м. Тернопіль. – Тернопіль : ТДМУ, 2018. – С. 504-505.

22. Геряк С. М., Гуменна І. Є., Добрянська В. Ю., Куценко В.В., Багній Н. І., Петренко Н. В., Базян І. Г. Прогностичні фактори ризику важких ускладнень при артеріальній гіпертензії у вагітних. Збірник наукових праць Всеукраїнської міждисциплінарної науковопрактичної конференції «Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику 1-2 березня 2018 року» За редакцією М. М. Корди, М. І. Шведа, С. М. Геряк С. 31-35.

23. Багній Н. І., Геряк С.М., В.Ю. Куценко, В.В. Стельмах О.Є., Корда І.В., Петренко Н.В., Багній Л.В. Фітопрепарати у лікуванні пацієнток із фунукціональними кістами яєчників Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику» 1-2 березня 2018 року. – 2018. – С. 8-9.

24. Геряк С.М., Багній Н. І., Корда І.В., Добрянська В. Ю., Якимчук В.Д., Сак І.М., Марушка В.Р.Особливості діагностики та прогнозування дисгормональних захворювань молочної залози у жінок групи високого ризику Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику» 1-2 березня 2018 року. – 2018. – С. 27-31.

25. Геряк С.М., Гуменна І.Є., Добрянська В. Ю., Куценко Т.І., Багній Н. І., Куценко І.В., Петренко Н.В., Базян І.Г. Прогностичні фактори ризику важких ускладнень при артеріальній гіпертензії у вагітних Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику» 1-2 березня 2018 року. – 2018. – С. 31-35.

26. Геряк С.М., Куценко В.В., Лабівка О., Сак І.М., Трояненко А.М., Добрянська В.Ю., Почтарь М.К., Стельмах О.Є.Лікування порушень біоценозу піхви у жінок групи високого ризику Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику» 1-2 березня 2018 року. – 2018. – С. 35-37.

27 Геряк С.М., Петренко Н.В., Добрянська В.Ю., Швед М.І. Шляхи зниження частоти ускладнень вагітності за допомогою вітамінно-мінерального комплексу Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику» 1-2 березня 2018 року. – 2018. – С. 37-45.

28. Добрянська В.Ю., Швед М.І., Геряк С.М. Клінічна ефективність тіворелю у комплексному лікуванні вагітних із шлуночковою екстрасистолією на фоні пролапсу мітрального тлапану Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику» 1-2 березня 2018 року. – 2018. – С. 47-51.

29. Корда І.В., Геряк С.М., Якимчук В.Д., Стельмах О.Є., Багній Л.В., Петренко Н.В. Формування груп ризику зниження оваріального резерву у жінок пізнього репродуктивного віку Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику» 1-2 березня 2018 року. – 2018. – С. 59-60.

30. Петренко Н.В., Геряк С.М., Мігай О.С., Багній Н.І., Корда І.В. Аналіз поширеності ГРВІ серед вагітних та їх вплив на перебіг гестаційного процесу Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику» 1-2 березня 2018 року. – 2018. – С. 105-108.

31. Стельмах О.Є., Геряк С.М., Багній Н.І., Корда І.В., Петренко Н.В., Якимчук В.Д., Багній Л.В. Профілактика невиношування ранніх термінів вагітності у жінок з нейроендокринними порушеннями Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції «Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику» 1-2 березня 2018 року. – 2018. – С. 117-119.