Геряк Світлана Миколаївна

У 1996 р. закінчила Тернопільський державний медичний інститут за спеціальністю “лікувальна справа " з відзнакою

Кандидат медичних наук з 1999 року.

Кандидатська дисертація "Корекція порушень гемодинаміки та стану перекисного окислення ліпідів у вагітних із залізодефіцитною анемією" за спеціальністю 14.01.01 - акушерство та гінекологія.

Вчене звання доцента присвоєно у 2008 році.

Доктор медичних наук з 2008 року.

Докторська дисертація "Структурно-функціональні порушення в системах забезпечення вагітності та пологів у жінок із субклінічним гіпотиреозом: профілактика, лікування та прогнозування ускладнень" за спеціальністю 14.01.01 - акушерство та гінекологія.

Вчене звання професора присвоєно у 2011 році.

Член Президії Асоціації акушерів-гінекологів України,

Секретар координаційної ради обласних осередків Асоціації акушерів-гінекологів України.

Член Спеціалізованої Вченої ради Д 58.601.02.

Напрямки наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • покращення акушерсько-гінекологічної допомоги населенню шляхом: впровадження нових методик зупинки кровотечі, впровадження нових методик ведення та лікування передчасних пологів,

  • лікування патології шийки матки вірусної природи та хронічних запальних процесів геніталій,

  • ведення вагітності та пологів при екстрагенітальній патології,

  • застосування сучасних методів профілактики та лікування тромбоемболічних ускладнень.

Є автором та співавтором понад 450 наукових публікацій, серед яких 1 монографія, 5 посібників, 5 підручників.

Під її керівництвом захищено 4 дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Є науковим керівником чотирьох дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня.

У 2018 році нагороджена медаллю “ Трудова слава” ІІ ступеня міжнародної академії рейтингових технологій і соціологій «Золота фортуна» національної академії наук України.