1. Геряк С.М., Багній Н.І., Корда І.В., Стельмах О.Є., Петренко Н.В. Симптомокомплекс синдрому емоційного вигорання при викладанні клінічних дисциплін іноземним студентам та шляхи його усунення // Медична освіта. – 2017. – № 1. – С. 14 – 18.

2. Геряк С.М., Петренко Н.В., Багній Н.І. Сучасні підходи до вибору антианемічної терапії у дівчаток-підлітків з ювенільними аномальними матковими кровотечами // Слово о здоровье. – 2017. – № 2 (8). – С. 38 – 41.

3. Геряк С.М., Швед М.В.. Гуменна І.Є., Багній Н.І., Особливості перебігу гестації у жінок із гіпертензивними розладами (ретроспективний аналіз) // Вісник наукових досліджень. – 2017. – № 2. – С. 114 – 117. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vndt_2017_2_25

4. Петренко Н.В., Добрянська В.Ю., Корда І.В., Багній Н.І., Стельмах О.Є., Куценко В.В. Ефективність антибактеріальної терапії в прегравідарній підготовці жінок групи ризику внутрішньоутробного інфікування. // «Здоров’я жінки», – №10. – 2017. – С. 24-27.

5. Heryak S. N., Bagniy N.I., Petrenko N. V., Kuziv I. Ya., Stelmakh O. Y., Korda I. V., Dobryanska V. Yu., Bagniy L. V.Complex approach to treatment of subchorionic hematoma in early threatened abortion // International Journal of Medicine and Medical Research. – 2016. – Volume 2, Issue 1. – p. 9–12.

6. Геряк С.М., Багній Н.І., Багній Л.В. Шляхи оптимізації лікувальних заходів у вагітних із порушенням зовнішньо-секреторної функції підшлункової залоз // Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України. Випуск 1. – 2016. – С.43 – 46.

7. Геряк С.М., Багній Н.І., Стельмах О.Є. Особливості застосування гестагенів при невиношуванні вагітності у жінок з ретрохоріальною гематомою.//Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України. Випуск 1. – 2016. – С.46– 50.

8. Геряк С.М., Багній Н.І., Корда І.В., Стельмах О.Є., Кузів І.Я. Місце та роль самостійної роботи студентів у формуванні особистості майбутнього лікаря // Медична освіта. – 2015. –№1 – С.526– 527.

9. Геряк С.М., Багній Н.І., Стельмах О.Є., Корда І.В., Кузів І.Я., Петренко Н.В. Інноваційні методи проведення семінарських занять у іноземних студентів при вивченні акушерства та гінекології // Медична освіта. – 2015. – №1 – С.Медична освіта. – 2015. - №1 – С.25 – 26.

10. Геряк С.М., Петренко Н.В. Багній Н.І., Корда І.В., Стельмах О.Є., Кузів І.Я Особливості перебігу вагітності на фоні неспецифічного аортоартеріїту (хворобі Такаясу. Клінічний випадок // Медичні аспекти здоров'я жінки. - №7. – 2013. – С.62 – 65.

11. Геряк С.М., Дукмас Н.В., Корда І.В., Багній Н.І Клінічні особливості адаптації організму вагітної жінки при поєднанні ожиріння та захворювань печінки // Медсестринство. – 2015. – № 3. – С.15– 17.

12. Геряк С.М.,.Багній Н.І., Корда І.В., Стельмах О.Є., Франчук О.А. Прогнозування невиношування вагітності в ранні терміни у жінок з нейроендокринними порушеннями // Вісник наукових досліджень. – 2011. – №2– С. 86 – 88.

13. Геряк С.М., Багній Н.І., Корда І.В. Стан системи гемостазу у вагітних із прееклампсією // Вісник наукових досліджень. – 2011. - №2. – С. 89-90.

14. Геряк С.М., Багній Н.І., Корда І.В., Стельмах О.Є., Петренко Н.В. Корекція метаболічних порушень у хворих з ановуляторним синдромом // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – К.: Інтермед, 2011. – С. 153-155.

15. Геряк С.М., Багній Н.І., Корда І.В., Стельмах О.Є., Ревчук Н.В. Формування у іноземних студентів професійно спрямованої компетенції у комунікації Медична освіта. – 2010. – № .1 – С. 71.

16. Геряк С.М., Багній Н.І., Корда І.В., Стельмах О.Є., Ревчук Н.В. Тестування як основа кредитно-модульного контролю // Медична освіта. – 2010. – № .1 – С. 77.

17. Геряк С.М., Багній Н.І., Корда І.В., Стельмах О.Є., Ревчук Н.В. Сучасний підхід до лікування кандидозних вульвовагінітів у жінок репродуктивного віку // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2010. - №1 – C.132–134

18. Геряк С.М., Багній Н.І., Корда І.В., Стельмах О.Є., Ревчук Н.В. Ефективність знеболення у працієнтів з епізіотомними ранами та травмами промежини друк // Збірник наукових праць Асоціації акушерів гінекологів - Київ, 2010. – С. 472 – 474

19. Геряк С.М., Олійник Н.М., Багній Н.І., Якимчук В.Д., Обгрунтування патогенетичної імунокоригуючої терапії в післяпологовому періоді у жінок із захворюваннями щитоподібної залози // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2008. - № 2. – С. 115 – 117

20. Багній Н.І. Організація викладання проблемно-орієнтованого навчання у Віденському медичному університеті // Медична освіта. – 2006. – № 1. – С. 34- 36

21. Багній Н.І., Вітик Д.П., Романчук Л.І., Жиляєв М.І., Геряк С.М., Маланчин І.М. Вміст глікогену у нейтрофілах периферичної крові, біофізичний профіль плоду та новонароджених від матерів з пізнім гестозом у зоні зобної ендемії // Вісник наукових досліджень – 2005.- № 1. – С. 51 – 52

22. Олійник Н.М., Маланчин Н.М., Геряк С.М., Багній Н.І. Функціональний стан фетоплацентарного комплексу у вагітних з екстрагенітальною патологією // Вісник наукових досліджень – 2004. – № 2. – С. 243 – 245.

23. Хміль С.В., Стельмах О.Є., Багній Н.І., Зарічанська Х.В., Франчук О.А. Ефективність застосування оральних контрацептивів при патології шийки матки // Вісник наукових досліджень – 2003. - № 4. – С. 74 – 76.

24. Хміль С.В., Флєхнер В.М., Багній Н.І., Стельмах О.Є.Котик А.О., Колочун Г.В. Оцінка стану кісткової системи при фіброміомі матки // Вісник наукових досліджень. – 2002. – № 3. – С. 88 – 89.

25. Багній Н.І. Комплексний метод профілактики гнійно-запальних ускладнень у породіль з гестаційними пієлонефритами // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1998. – №1. – С. 89 – 92.

26. Багній Н.І. Обгрунтування імунокорекції та ентеросорбції у комплексному лікуванні породіль з гестаційними пієлонефритами // Ліки. – 1998. – №1. – С. 17 – 20.

27. Багній Н.І. Імунокорекція та ентеросорбція у комплексному лікуванні породіль з гестаційними пієлонефритами // Вестник проблем биологии и медицины. - 1997. - № 9. - С. 7 – 9.

28. Багній Н.І. Комплексне застосування ентеросорбенту Силард-П та імуномодулятора ехінацеї пурпурової у лікуванні породіль з гестаційними пієлонефритами // Ліки. – 1997. - № 6. – С. 43 – 46.