Наукові публікації доцента Н. І. Багній

 • Bahniy L.V., Heryak S.M. and Bahniy N.I. Nonalcoholic Fatty Liver Disease: Approaches in the Development of Obstetric Complications in the Pregnant Women with Overweight // Acta Scientific, Gastrointestinal Disorders. - 2021. - № 4 (9). - P. 43-50.

 • Багній Л.В., Геряк С.М., Багній Н.І. Особливості клініко-лабораторних показників у вагітних з жировою хворобою печінки та ожирінням // Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України. -2021. - № 1 (47). - С. 5-13.

 • Багній Л.В., Геряк С.М., Багній Н.І. Вплив ключових факторів ризику неалкогольного стеатогепатиту та ожиріння на розвиток акушерських і перинатальних ускладнень у вагітних // Запорізький медичний журнал. 2021. - Т. 24. - №3 (132). - С. 301-309.

 • Багній Л.В., Геряк С.М., Багній Н.І. Патогенетичні аспекти формування акушерських ускладнень у вагітних із неалкогольною жировою хворобою печінки при надлишковій масі тіла (огляд літератури) // “Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології”. - 2020. С. 37-44.

 • Багній Н.І. Удосконалення комплексу лікувальних заходів у вагітних із зовнішньо-секреторною дисфункцією підшлункової залози // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2019. - № 2. - С. 21-24.

 • Геряк С.М., Багній Н.І., Корда І.В., Стельмах О.Є., Петренко Н.В. Симптомокомплекс синдрому емоційного вигорання при викладанні клінічних дисциплін іноземним студентам та шляхи його усунення // Медична освіта. – 2017. – № 1. – С. 14 – 18.

 • Геряк С.М., Петренко Н.В., Багній Н.І. Сучасні підходи до вибору антианемічної терапії у дівчаток-підлітків з ювенільними аномальними матковими кровотечами // Слово о здоровье. – 2017. – № 2 (8). – С. 38 – 41.

 • Геряк С.М., Швед М.В.. Гуменна І.Є., Багній Н.І., Особливості перебігу гестації у жінок із гіпертензивними розладами (ретроспективний аналіз) // Вісник наукових досліджень. – 2017. – № 2. – С. 114 – 117.

 • Петренко Н.В., Добрянська В.Ю., Корда І.В., Багній Н.І., Стельмах О.Є., Куценко В.В. Ефективність антибактеріальної терапії в прегравідарній підготовці жінок групи ризику внутрішньоутробного інфікування // Здоров’я жінки. – 2017. - №10. – С. 24-27.

 • Heryak S.N., Bagniy N.I., Petrenko N.V., Kuziv I.Ya., Stelmakh O.Y., Korda I.V., Dobryanska V.Yu., Bagniy L.V. Complex approach to treatment of subchorionic hematoma in early threatened abortion // International Journal of Medicine and Medical Research. – 2016. – Volume 2, Issue 1. – p. 9–12.

 • Геряк С.М., Багній Н.І., Багній Л.В. Шляхи оптимізації лікувальних заходів у вагітних із порушенням зовнішньо-секреторної функції підшлункової залоз // Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України. – 2016. - Випуск 1. – С.43 – 46.

 • Геряк С.М., Багній Н.І., Стельмах О.Є. Особливості застосування гестагенів при невиношуванні вагітності у жінок з ретрохоріальною гематомою // Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України. – 2016. - Випуск 1. – С. 46– 50.

 • Геряк С.М., Багній Н.І., Корда І.В., Стельмах О.Є., Кузів І.Я. Місце та роль самостійної роботи студентів у формуванні особистості майбутнього лікаря // Медична освіта. – 2015. –№1 – С. 526– 527.

 • Геряк С.М., Багній Н.І., Стельмах О.Є., Корда І.В., Кузів І.Я., Петренко Н.В. Інноваційні методи проведення семінарських занять у іноземних студентів при вивченні акушерства та гінекології // Медична освіта. – 2015. – №1. – С. 25 – 26.

 • Геряк С.М., Петренко Н.В. Багній Н.І., Корда І.В., Стельмах О.Є., Кузів І.Я Особливості перебігу вагітності на фоні неспецифічного аортоартеріїту (хворобі Такаясу. Клінічний випадок // Медичні аспекти здоров'я жінки. -2013. - №7. – С. 62–65.

 • Геряк С.М., Дукмас Н.В., Корда І.В., Багній Н.І Клінічні особливості адаптації організму вагітної жінки при поєднанні ожиріння та захворювань печінки // Медсестринство. – 2015. – № 3. – С. 15– 17.

 • Геряк С.М., Багній Н.І., Корда І.В., Стельмах О.Є., Франчук О.А. Прогнозування невиношування вагітності в ранні терміни у жінок з нейроендокринними порушеннями // Вісник наукових досліджень. – 2011. – №2– С. 86 – 88.

 • Геряк С.М., Багній Н.І., Корда І.В. Стан системи гемостазу у вагітних із прееклампсією // Вісник наукових досліджень. – 2011. - №2. – С. 89-90.

 • Геряк С.М., Багній Н.І., Корда І.В., Стельмах О.Є., Петренко Н.В. Корекція метаболічних порушень у хворих з ановуляторним синдромом // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – 2011. - С. 153-155.

 • Геряк С.М., Багній Н.І., Корда І.В., Стельмах О.Є., Ревчук Н.В. Формування у іноземних студентів професійно спрямованої компетенції у комунікації // Медична освіта. – 2010. – № .1 – С. 71.

 • Геряк С.М., Багній Н.І., Корда І.В., Стельмах О.Є., Ревчук Н.В. Тестування як основа кредитно-модульного контролю // Медична освіта. – 2010. – № .1 – С. 77.

 • Геряк С.М., Багній Н.І., Корда І.В., Стельмах О.Є., Ревчук Н.В. Сучасний підхід до лікування кандидозних вульвовагінітів у жінок репродуктивного віку // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2010. - №1 – C. 132–134

 • Геряк С.М., Багній Н.І., Корда І.В., Стельмах О.Є., Ревчук Н.В. Ефективність знеболення у працієнтів з епізіотомними ранами та травмами промежини // Збірник наукових праць Асоціації акушерів гінекологів. - 2010. – С. 472 – 474

 • Геряк С.М., Олійник Н.М., Багній Н.І., Якимчук В.Д. Обгрунтування патогенетичної імунокоригуючої терапії в післяпологовому періоді у жінок із захворюваннями щитоподібної залози // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2008. - № 2. – С. 115 – 117.

 • Багній Н.І. Організація викладання проблемно-орієнтованого навчання у Віденському медичному університеті // Медична освіта. – 2006. – № 1. – С. 34- 36.

 • Багній Н.І., Вітик Д.П., Романчук Л.І., Жиляєв М.І., Геряк С.М., Маланчин І.М. Вміст глікогену у нейтрофілах периферичної крові, біофізичний профіль плоду та новонароджених від матерів з пізнім гестозом у зоні зобної ендемії // Вісник наукових досліджень. – 2005. - № 1. – С. 51 –52.

 • Олійник Н.М., Маланчин Н.М., Геряк С.М., Багній Н.І. Функціональний стан фетоплацентарного комплексу у вагітних з екстрагенітальною патологією // Вісник наукових досліджень. – 2004. – № 2. – С. 243 – 245.

 • Хміль С.В., Стельмах О.Є., Багній Н.І., Зарічанська Х.В., Франчук О.А. Ефективність застосування оральних контрацептивів при патології шийки матки // Вісник наукових досліджень. – 2003. - № 4. – С. 74 – 76.

 • Хміль С.В., Флєхнер В.М., Багній Н.І., Стельмах О.Є., Котик А.О., Колочун Г.В. Оцінка стану кісткової системи при фіброміомі матки // Вісник наукових досліджень. – 2002. – № 3. – С. 88 – 89.

 • Багній Н.І. Комплексний метод профілактики гнійно-запальних ускладнень у породіль з гестаційними пієлонефритами // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 1998. – №1. – С. 89 – 92.

 • Багній Н.І. Обгрунтування імунокорекції та ентеросорбції у комплексному лікуванні породіль з гестаційними пієлонефритами // Ліки. – 1998. – №1. – С. 17 – 20.

 • Багній Н.І. Імунокорекція та ентеросорбція у комплексному лікуванні породіль з гестаційними пієлонефритами // Вестник проблем биологии и медицины. - 1997. - № 9. - С. 7 – 9.

 • Багній Н.І. Комплексне застосування ентеросорбенту Силард-П та імуномодулятора ехінацеї пурпурової у лікуванні породіль з гестаційними пієлонефритами // Ліки. – 1997. - № 6. – С. 43 – 46.