Наукові публікації доцента Б. О. Ониськів

  • Vereshchahina T., Boychuk A., Sopel V., Behosh B, Onyskiv B. The Effectiveness of Antiviral Therapy in Patients with Hyperplastic Processes of the Endometrium of Childbearing Age // Platinum Open Access Journal. - 2020. - Volume 4. - Issue 4. - P. 1494-1501

  • Boychuk A.V., Shadrinа V.S, Khlibovska О. I., Koptyukh V.I., Begosh B. M., Sopel V.V., Onyskiv B.O., Yakymchuk Y.B. Optimization of the educational process at the department of obstetrics and gynecology of postgraduate education in the context of the integration into the European educational space // International Journal of Latest Research in Humanities and Social Science (IJLRHSS). – 2019. – V 2. – Issue 4. - P. 9-12.

  • Існюк Н.О., Бойчук А.В., Бегош Б.М., Ониськів Б.О. Характеристика психоемоційного статусу та показників якості життя в жінок із фіброміомою матки та поєднаною ендокринною патологією // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2018. - № 1. - С.76-79.

  • Існюк Н. О., Бойчук А. В., Бегош Б. М., Ониськів Б. О. Характеристика психоемоційного статусу та показників якості життя в жінок із фіброміомою матки та поєднаною ендокринною патологією / Н. О. Існюк, А. В. Бойчук, Б. М. Бегош, Б. О. Ониськів // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2018. - № 1. - С.76-79.

  • Бойчук А.В., Шадріна В. С., Хлібовська О.І,, Ониськів Б.О., Федченко О.О. НОві тенденції в діагностиці та лікуванні захворювань шийки матки (огляд літератури) // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології . - 2018. - № 2. - С. 114-117.

  • Бойчук А. В., Шадріна В. С. Використання іт-технологій у формуванні високопрофесійного лікаря : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 60-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського. / Бойчук А. В., Шадріна В. С., Коптюх В. І., Хлібовська О. І., Бегош Б. М., Сопель В. В., Ониськів Б. О. // Транснаціональний розвиток освіти та медицини: історія, теорія, практика, інновації – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига».- 2017 С. 22-24.

  • Іщак О.М., Франчук А.Ю., Ониськів Б.О. Варикозна хвороба вен нижніх кінцівок та недиференційована дисплазія сполучної тканини як фактор виникнення акушерських ускладнень // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2014. - № 1. - С.127-131.

  • Бегош Б.М., Ониськів Б.О., Колочун Г.В. Оцінка ефективності індивідуальної гормональної корекції при порушенні функції репродуктивної системи у жінок // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2014. - № 2. - С.142-145.

  • Левенець Л.М., Бегош Б.М., Сопель В.В., Ониськів Б.О. Лікування вульвовагінітів змішаної етіології у хворих з запальними захворюваннями шийки матки препаратом вагіклін // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2013. - №2. – С.187-190 .