Наукові публікації асистента Л. В. Багній

  • Lina Bahniy. Clinical characteristics of non-alcoholic fatty liver disease in pregnant women with varying degrees of obesity // Abstract book of EASL NAFLD SUMMIT 2022. – Dublin, Ireland, 15-17 September 2022. – P. 115

  • Bahniy L.V., Heryak S.M. and Bahniy N.I. Nonalcoholic Fatty Liver Disease: Approaches in the Development of Obstetric Complications in the Pregnant Women with Overweight // Acta Scientific, Gastrointestinal Disorders. - 2021. - № 4 (9). - P. 43-50.

  • Багній Л.В., Геряк С.М., Багній Н.І. Особливості клініко-лабораторних показників у вагітних з жировою хворобою печінки та ожирінням // Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України. -2021. - № 1 (47). - С. 5-13.

  • Багній Л.В. Клінічна характеристика неалкогольної жирової хвороби печінки у вагітних на тлі ожиріння різного ступеня // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. - 2021. - №2.

  • Багній Л.В., Геряк С.М., Багній Н.І. Вплив ключових факторів ризику неалкогольного стеатогепатиту та ожиріння на розвиток акушерських і перинатальних ускладнень у вагітних // Запорізький медичний журнал. - Т. 24. - №3 (132). - С. 301-309.

  • Багній Л.В., Геряк С.М., Багній Н.І. Вплив ключових факторів ризику неалкогольного стеатогепатиту та ожиріння на розвиток акушерських і перинатальних ускладнень у вагітних // “Запорізький медичний журнал”, 301-309 с., Т. 24, №3 (132). (Web of Science)

  • Багній Л.В. Сучасні методи діагностики стеатогепатозу у вагітних із надмірною масою тіла на етапі диспансерного спостереження як предиктор попередження акушерських ускладнень // Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, 25-26 лютого 2021р., 625-627 с., Актуальні аспекти вищої медичної освіти за фахом «Загальна практика – сімейна медицина». Навчально-науковий посібник.

  • Багній Л.В., Геряк С.М., Багній Н.І. Патогенетичні аспекти формування акушерських ускладнень у вагітних із неалкогольною жировою хворобою печінки при надлишковій масі тіла (огляд літератури) // “Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології”, 37-44 с., №2 (2020).

  • Heryak S. M., Bahniy N. I., Bahniy L. Functional condition of the liver in pregnant with non-alcoholic steatohepatitis and overweight // Innovative development of science and education. Abstracts of II International Scientific and Practical Conference. - Athens, Greece, 2020. – P.62-64.

  • Багній Л.В., Швамберк Е., Боампонг Е. Функціональний стан печінки у вагітних з неалкогольним стеатогепатитом і надлишковою масою тіла. // XXIV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. – Тернопіль,Україна, 2020. – С. 79.

  • Геряк С.М., Багній Н.І.,Багній Л.В.,Стельмах О. Є., Зарічанська Х.В., Корда І.В., Петренко Н.В. Перинатальні ускладнення у жінок із проявами раннього гестозу. //Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику. – Тернопіль, 2020. – С. 26-27.

  • Геряк С.М., Багній Л.В., Стельмах О.Є., Куценко В.В., Колочун Г.В. Оптимізація комплексу лікувальних заходів у вагітних із зовнішньо-секреторною дисфункцією підшлункової залози // Збірник тез науково-практичної конференції “Проблеми репродуктивного здоров‘я сім’і”. – 2019 . – С. 56-57.

  • Багній Л.В. Патогенетичні передумови акушерських ускладнень у вагітних з неалкогольним стеатогепатитом і надлишковою масою тіла. // Імплементація міжнародних стандартів в гінекології та онкогінекології.(стендова дововідь) – Тернопіль, 2020.