Наукові публікації асистента Л. В. Багній

    • Heryak S. M., Bahniy N. I., Bahniy L. Functional condition of the liver in pregnant with non-alcoholic steatohepatitis and overweight // Innovative development of science and education. Abstracts of II International Scientific and Practical Conference. - Athens, Greece, 2020. – P.62-64.

    • Багній Л.В., Швамберк Е., Боампонг Е. Функціональний стан печінки у вагітних з неалкогольним стеатогепатитом і надлишковою масою тіла. // XXIV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. – Тернопіль,Україна, 2020. – С. 79.

    • Геряк С.М., Багній Н.І.,Багній Л.В.,Стельмах О. Є., Зарічанська Х.В., Корда І.В., Петренко Н.В. Перинатальні ускладнення у жінок із проявами раннього гестозу. //Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику. – Тернопіль, 2020. – С. 26-27.

    • Геряк С.М., Багній Л.В., Стельмах О.Є., Куценко В.В., Колочун Г.В. Оптимізація комплексу лікувальних заходів у вагітних із зовнішньо-секреторною дисфункцією підшлункової залози // Збірник тез науково-практичної конференції “Проблеми репродуктивного здоров‘я сім’і”. – 2019 . – С. 56-57.

    • Багній Л.В. Патогенетичні передумови акушерських ускладнень у вагітних з неалкогольним стеатогепатитом і надлишковою масою тіла. // Імплементація міжнародних стандартів в гінекології та онкогінекології.(стендова дововідь) – Тернопіль, 2020.