Багній Ліна Вікторівна

У 2016 році закінчила Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа».

У 2016-2019 рр. проходила інтернатуру за фахом «Акушерство та гінекологія» при «Тернопільському національному медичному університеті ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України».

З 01.09.2019р. навчається в аспірантурі на кафедрі акушерства та гінекології № 2.

Напрямки наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • порушення ліпідного обміну під час вагітності;

  • дослідження функціонального стану печінки у жінок з надмірною масою тіла;

  • профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних з неалькогольним стеатогепатитом.

Автор та співавтор 5 наукових праць.