На кафедрі акушерства та гінекології в аспірантурі навчаються:

за очною (вечірньою) формою навчання:

БАГНІЙ Ліна Вікторівна

за очною (вечірньою) формою навчання:

ОЛЕКСЯК Олена Ігорівна

БАГНІЙ ЛІНА ВІКТОРІВНА

У 2016 році закінчила Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа»

У 2016-2019 рр. проходила інтернатуру за фахом «Акушерство та гінекологія» при «Тернопільському державному медичному університеті ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України».

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2019 року по 31.08.2023 року.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: «Клініко-патогенетичні особливості перебігу вагітності та профілактики акушерських ускладнень у жінок з неалкогольним стеатогепатитом і надлишковою масою тіла».

Науковий керівник: доктор медичних наук , професор Геряк С.М.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Heryak S. M., Bahniy N. I., Bahniy L. Functional condition of the liver in pregnant with non-alcoholic steatohepatitis and overweight // Innovative development of science and education. Abstracts of II International Scientific and Practical Conference. - Athens, Greece, 2020. – P.62-64.

 • Багній Л.В., Швамберк Е., Боампонг Е. Функціональний стан печінки у вагітних з неалкогольним стеатогепатитом і надлишковою масою тіла. // XXIV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. – Тернопіль,Україна, 2020. – С. 79.

 • Геряк С.М., Багній Н.І.,Багній Л.В.,Стельмах О. Є., Зарічанська Х.В., Корда І.В., Петренко Н.В. Перинатальні ускладнення у жінок із проявами раннього гестозу. //Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику. – Тернопіль, 2020. – С. 26-27.

 • Геряк С.М., Багній Л.В., Стельмах О.Є., Куценко В.В., Колочун Г.В. Оптимізація комплексу лікувальних заходів у вагітних із зовнішньо-секреторною дисфункцією підшлункової залози // Збірник тез науково-практичної конференції “Проблеми репродуктивного здоров‘я сім’і”. – 2019 . – С. 56-57.

Участь у наукових форумах:

 • Імплементація міжнародних стандартів в гінекології та онкогінекології. (з дистанційним під’єднанням за допомогою відеоконференц-зв’язку). - м. Тернопіль (13-14 листопада 2020 року).

 • ІІІ Ізраїльсько-Український симпозіум: Інтенсивна терапія та анестезіологічне забезпечення в акушерстві та гінекології

 • Науково-практичний симпозіум "Жінка XXI-століття: Про молочну залозу" (з дистанційним під’єднанням за допомогою відеоконференц-зв’язку) -м. Київ (22 квітня 2020 року і 27 квітня 2020 року).

 • ІI International Scientific and Practical Conference (з дистанційним під’єднанням за допомогою відеоконференц-зв’язку). - Athens, Greece (26-28 квітня 2020 року).

 • Всеукраїнська міждисциплінарна науково-практична конференція “Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику”. – м. Тернопіль (27–28 лютого 2020 року)

ОЛЕКСЯК ОЛЕНА ІГОРІВНА

У 2016 році закінчила Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа»

У 2016-2019 рр. проходила інтернатуру за фахом «Акушерство та гінекологія» при «Тернопільському державному медичному університеті ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України».

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 03.12.2019 року по 02.12.2023 року.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: «Клініко-функціональні особливості перебігу та лікування акушерських ускладнень у вагітних з хронічним обструктивним захворюванням легень».

Науковий керівник: доктор медичних наук , професор Геряк С.М.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Геряк С.М., Олексяк О.І., Петренко Н.В.,Якимчук В. Д., Олексяк В. Д., Кобза К.П., Фактори ризику перинатальних захворювань у вагітних з хронічним обструктивним захворюванням легень. //Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику. – Тернопіль, 2020. – С. 27.

 • Олексяк О. І., Геряк С.М., Заріцька Н.Р.,Волошин В.Г., Небесьо Т.А., Зіненко О.В., Патогенетичні фактори ризику акушерських ускладнень у вагітних з хронічним обструктивним захворюванням легень. //Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику. – Тернопіль, 2020. – С. 56-57.

 • Кучер С. В., Легка І. В., Олексяк О. І., Кореляційний аналіз клінічних та лабораторних показників ендотоксикозу у хворих на ХОЗЛ різного віку. //Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: лікарська тактика при невідкладних станах. – Тернопіль, 2016. – С. 64-65.

 • Кучер С. В., Олексяк О. І., Легка І. В., Особливості перебігу ХОЗЛ в розпал хвороби у пацієнтів з різним ступенем бронхообструкції. //Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: лікарська тактика при невідкладних станах. – Тернопіль, 2016. – С. 66-68.

Участь у наукових форумах:

 • Всеукраїнська міждисциплінарна науково-практична конференція “Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику” – м. Тернопіль (27–28 лютого 2020 року)