На кафедрі акушерства та гінекології в аспірантурі навчаються:

за очною (вечірньою) формою навчання:

БАГНІЙ Ліна Вікторівна

за очною (вечірньою) формою навчання:

ОЛЕКСЯК Олена Ігорівна

БАГНІЙ ЛІНА ВІКТОРІВНА

У 2016 році закінчила Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа»

У 2016-2019 рр. проходила інтернатуру за фахом «Акушерство та гінекологія» при «Тернопільському державному медичному університеті ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України».

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 01.09.2019 року по 31.08.2023 року.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: «Клініко-патогенетичні особливості перебігу вагітності та профілактики акушерських ускладнень у жінок з неалкогольним стеатогепатитом і надлишковою масою тіла».

Науковий керівник: доктор медичних наук , професор Геряк С.М.

Публікації за темою дисертаційної роботи:

 • Lina Bahniy. Clinical characteristics of non-alcoholic fatty liver disease in pregnant women with varying degrees of obesity // Abstract book of EASL NAFLD SUMMIT 2022. – Dublin, Ireland, 15-17 September 2022. – P. 115.

 • Багній Л.В., Геряк С.М., Багній Н.І. Вплив ключових факторів ризику неалкогольного стеатогепатиту та ожиріння на розвиток акушерських і перинатальних ускладнень у вагітних // “Запорізький медичний журнал”, 301-309 с., Т. 24, №3 (132). (Web of Science)

 • Багній Л.В. Оцінка ліпідограми у вагітних з неалкогольною жировою хворобою печінки на тлі різного ступеня ожиріння // Матеріали конгресу “XXVI Міжнародний Медичний Конгрес Студентів та Молодих Вчених”, 73 ст., 13-15 квітня, Укрмедкнига, Тернопіль, 2022.

 • Lina Bahniy, Heryak Svitlana, Nataliya Bahniy. Nonalcoholic Fatty Liver Disease: Approaches in the Development of Obstetric complications in the Pregnant Women with Overweight // Acta Scientific Gastrointestinal Disorders. – 2021. – Vol.4 (9). – P. 43-50.

 • Багній Л.В., Геряк С.М., Багній Н.І. Особливості клініко-лабораторних показників у вагітних з жировою хворобою печінки та ожирінням // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України, 5-13 с., №1 (47), 2021.

 • Багній Л.В. Клінічна характеристика неалкогольної жирової хвороби печінки у вагітних на тлі ожиріння різного ступеня // “Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології”, 47-56 с., №2 (2021).

 • Багній Л.В. Сучасні методи діагностики стеатогепатозу у вагітних із надмірною масою тіла на етапі диспансерного спостереження як предиктор попередження акушерських ускладнень // Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, 25-26 лютого 2021р., 625-627 с., Актуальні аспекти вищої медичної освіти за фахом «Загальна практика – сімейна медицина». Навчально- науковий посібник.

 • Багній Л.В., Геряк С.М., Багній Н.І. Патогенетичні аспекти формування акушерських ускладнень у вагітних із неалкогольною жировою хворобою печінки при надлишковій масі тіла (огляд літератури) // “Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології”, 37-44 с., №2 (2020).

 • Heryak S. M., Bahniy N. I., Bahniy L. Functional condition of the liver in pregnant with non-alcoholic steatohepatitis and overweight // Innovative development of science and education. Abstracts of II International Scientific and Practical Conference. - Athens, Greece, 2020. – P.62-64.

 • Багній Л.В., Швамберк Е., Боампонг Е. Функціональний стан печінки у вагітних з неалкогольним стеатогепатитом і надлишковою масою тіла. // XXIV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених. – Тернопіль,Україна, 2020. – С. 79.

 • Геряк С.М., Багній Н.І.,Багній Л.В.,Стельмах О. Є., Зарічанська Х.В., Корда І.В., Петренко Н.В. Перинатальні ускладнення у жінок із проявами раннього гестозу. //Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику. – Тернопіль, 2020. – С. 26-27.

 • Геряк С.М., Багній Л.В., Стельмах О.Є., Куценко В.В., Колочун Г.В. Оптимізація комплексу лікувальних заходів у вагітних із зовнішньо-секреторною дисфункцією підшлункової залози // Збірник тез науково-практичної конференції “Проблеми репродуктивного здоров‘я сім’і”. – 2019 . – С. 56-57.

Участь у наукових форумах:

 • EASL NAFLD Summit 2022, Дублін, Ірландія, 15-17 вересня 2022.

 • Royal College of Obstetricians and Gynaecologists World Congress, Лондон, Сполучене Королівство Великої Британії та Ірландії, 13-15 червня 2022.

 • The 20 th World Congress: Gynecological Endocrinology, Флоренція, Італія, 11-14 травня 2022

 • Імплементація міжнародних стандартів в гінекології та онкогінекології. (з дистанційним під’єднанням за допомогою відеоконференц-зв’язку). - м. Тернопіль (13-14 листопада 2020 року).

 • ІІІ Ізраїльсько-Український симпозіум: Інтенсивна терапія та анестезіологічне забезпечення в акушерстві та гінекології

 • Науково-практичний симпозіум "Жінка XXI-століття: Про молочну залозу" (з дистанційним під’єднанням за допомогою відеоконференц-зв’язку) -м. Київ (22 квітня 2020 року і 27 квітня 2020 року).

 • ІI International Scientific and Practical Conference (з дистанційним під’єднанням за допомогою відеоконференц-зв’язку). - Athens, Greece (26-28 квітня 2020 року).

 • Всеукраїнська міждисциплінарна науково-практична конференція “Жіноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну практику”. – м. Тернопіль (27–28 лютого 2020 року)

ОЛЕКСЯК ОЛЕНА ІГОРІВНА

У 2016 році закінчила Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа»

У 2016-2019 рр. проходила інтернатуру за фахом «Акушерство та гінекологія» при «Тернопільському державному медичному університеті ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України».

Навчання в аспірантурі за спеціальністю: 222 Медицина.

Період навчання: з 03.12.2019 року по 02.12.2023 року.

Форма навчання: очна (вечірня).

Тема дисертаційної роботи: «Клініко-функціональні особливості перебігу та лікування акушерських ускладнень у вагітних з хронічним обструктивним захворюванням легень».

Науковий керівник: доктор медичних наук , професор Геряк С.М.