Магістерські роботи

МАГІСТЕРСЬКІ РОБОТИ, ЯКІ ЗАХИЩЕНІ ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ

Петренко Наталія Володимирівна «Імплементація симуляційного навчання в програму підготовки медичних сестер» (2018). Науковий керівник проф. Геряк С.М.


МАГІСТЕРСЬКІ РОБОТИ, ЯКІ ЗАХИЩЕНІ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ:

1. Глоба Тамара Миколаївна «Корекція функціонального стану нирок у вагітних з поєднаним гестозом на фоні артеріальної гіпертензії», 2014. Науковий керівник проф. Геряк С.М.

2. Чернецька Свтілана «Медсестринська модель раціонального харчування

студентів», 2014. Науковий керівник доц. Петренко Н.В.

3. Дукмас Наталія Василівна «Особливості перебігу вагітності у жінок з ожирінням і захворюваннями печінки», 2015. Науковий керівник проф. Геряк С.М.

4. Макеєва Світлана «Адаптаційні можливості мобільності старих людей», 2015. Науковий керівник доц. Петренко Н.В.

5. Олійник Наталія Іванівна «Психологічний супровід втрати вагітності», 2015. Науковий керівник доц. Петренко Н.В.

6. Борачок-Федишин Ольга Теодорівна «Медсестринський супровід вагітних жінок з гестаційним діабетом», 2015. Науковий керівник доц. Петренко Н.В.

7. Вахоніна Лілія Анатолівна "Медсестринський менеджмент хірургічного стрессу», 2016. Науковий керівник доц. Петренко Н.В.

8. Мельник Катерина Іванівна «Можливості імплементації системи імбілдінгу в роботу школи материнства з метою профілактики генітального пролапсу», 2016. Науковий керівник доц. Петренко Н.В.

9. Хіночик Валентина Миколаївна «Роль медичної сестри в оптимізації профілактики розвитку та лікування доброякісних захворювань молочної залози», 2017. Науковий керівник проф. Геряк С.М.

10. Збіглей Ольга Сергіївна «Сучасні можливості у профілактиці післяпологових гнійно-септичних ускладнень при потенційній інфекції у матері» (2017). Науковий керівник проф. Геряк С.М.

11. Ніжніченко Оксана Сергіївна «Взаємозв’язок розвитку раку шийки матки і рівня проведення профілактичних онкологічних оглядів», 2017. Науковий керівник доц. Корда І.В.

12. Альперін Лариса «Use of pain management in surgical post-operative orthopedic patients», 2017. Науковий керівник доц. Багній Н.І.

13. Кривенко Валентина Валеріївна «Психологічний супровід вагітності при нормальному та ускладненому перебігу», 2017. Науковий керівник доц. Петренко Н.В.

14. Оредоїн Олутаде "Nursing Management of lumbar pain», 2017. Науковий керівник доц. Петренко Н.В.

15. Юнатанова Лариса «Организация работы операционной медсестры хирургического отделения», 2017. Науковий керівник доц. Петренко Н.В.

16. Петренко Наталія Володимирівна «Імплементація симуляційного навчання в програму підготовки медичних сестер» (2018). Науковий керівник проф. Геряк С.М.

17. Мавдрік Злата Ярославівна «Особливості роботи медичної сестри відділення інтенсивної терапії новонароджених», 2018. Науковий керівник проф. Геряк С.М.

18. Сак Ірина Миколаївна «Роль медичної сестри у профілактиці інфекційних ускладнень після кесаревого розтину», 2018. Науковий керівник проф. Геряк С.М.

19. Мігай Олександра Сергіївна «Прогнозування ризику розвитку перинатальних ускладнень при ГРВІ та роль медичної сестри у їх профілактиці» (2018), Науковий керівник доц. Петренко Н.В.

20. Шандаровська Наталія Василівна «Медсестринські технології у сфері онкопрофілактики колоректального раку», 2018. Науковий керівник доц. Петренко Н.В.

Відповідальна доц. Корда І.В.