Наукова робота

міжкафедральна науково-дослідна робота з 2015 року
«Клініко-патогенетичні аспекти діагностики, лікування  та профілактики ускладнень у жінок із порушенням репродуктивної функції а при супутній соматичній екстрагенітальній патології»

Сфера наукових інтересів кафедри :
методика введення пологів у пологовому залі сімейного типу, 
методика введення патологічних пологів, 
ведення вагiтності та пологів у жінок із екстрагенiтальною патологiєю та гестозами. 
вплив сорбентiв, антиоксидантiв та iмуномодуляторiв на профiлактику та лiкування пiсляпологових гнiйно-септичних захворювань та запальних процесiв жiночих статевих органiв
питання ендометріозу, зокрема прогресування останнього після пологів та кесаревого розтину