Кузів Ірина Ярославівна

Кузів Ірина Ярославівна
Освіта: 
              Закінчила Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського" за спеціальністю "Лікувальна справа" у 2006 р.
               У 2006-2009 роках навчалася в інтернатурі за спеціальністю "акушерство і гінекологія” на базі факультету післядипломної освіти Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського.  
              2014р. - курси спеціалізації "Рентгенологія" при Івано-Франківському національному медичному університеті.
                                                                                                            Наукова діяльність:
              20 квітня 2012 року відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: "Структурна перебудова матки і яєчників самок білих щурів при експериментальному ожирінні та аліментарному виснаженні" за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. 
              З 1 вересня 2009 року по 17 травня 2012р. працювала асистентом кафедри анатомії людини ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України". 
               З 18 травня 2012 р. по теперішній час працює асистентом кафедри акушерства та гінекології №2 у ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України". 
                                                                                                                    Наукові інтереси: 
            МРТ-анатомія органів малого тазу залежно від фази менструального циклу та віку пацієнтки. 
            МРТ діагностика пухлиноподібних утворів додатків матки, аденоміозу та запальних процесів органів малого тазу. 
            МРТ стадіювання раку шийки матки та ендометрію. 
            МРТ діагностика вад розвитку головного мозку плода. 
                                                                                                            Наукові публікації та рейтинги:
           Автор 34 наукових робіт за останні 5 років.
            Є співавтором патенту на корисну модель № 68839 (10.04.12) Спосіб моделювання аліментарного ожиріння.
Comments