ТДМУ‎ > ‎

Навчальна робота

Навчально-методична робота

                   Викладання на кафедрі ведеться англійською та російською мовами.
                   Успiшна реалiзацiя навчальної програми можлива завдяки потужнiй клiнiчнiй базi кафедри, якою є КЗ ТОР "Тернопільський обласний перинатальний центр "Мати і дитина".
                   Навчання здiйснюється згiдно із програмами, затвердженими Центральним методичним кабiнетом МОЗ України. 
                   Викладачi використовують у навчальному процесi комп’ютерні програми, методичнi розробки, тематичних хворих, ситуацiйнi задачi, тестові завдання за типом «Крок-2». 
                    Практичні заняття, методичнi розробки та лекції постiйно оновлюються та удосконалюються.

Підсторінки (1): Підручники та посібники